Thứ Năm, Tháng Bảy 19, 2018

Lưu trữ hàng ngày: 2 Tháng Tư, 2018

Bài ngẫu nhiên

Bản tin Video Lễ công bố quyết định và ra mắt ban TTTT

Bản tin Video Lễ công bố quyết định và ra mắt ban Thông tin truyền thông TW GHPGVN nhiệm kỳ VII. ...

Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta

Khi bạn niệm "Nam Mô Quán Thế Âm Bồ-tát" thì Quán Thế Âm Bồ-tát cũng niệm bạn - hai bên cùng niệm nhau...

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước huyện Gò Quao tổ chức Đại hội...

Tham dự có 80 đại biểu đại diện cho giới sư sãi là các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức, Achar, Ban...

Tết an chay cho cả năm được nhẹ nhàng, an lạc

Ăn chay ngày Tết không chỉ là tu hành mà còn để được lắng lòng, thanh lọc cơ thể, chay tịnh thân tâm...

Chi 31 tỷ đồng tu bổ chùa Một Cột

Ngôi chùa cổ gần 1.000 tuổi nằm giữa lòng thủ đô sẽ được tu bổ, tôn tạo để tránh bị dột nát, xuống...