Thứ Tư, Tháng Bảy 17, 2019

Lưu trữ hàng ngày: 3 Tháng Bảy, 2019

Bài ngẫu nhiên

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 08-10-2015

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 08/10/2015

Suy nghĩ về thế kỷ mới của người tu Phật

Ðạo Phật là đạo của trí tuệ và từ bi, đạo của giác ngộ giải thoát. Tất cả pháp môn của Phật dạy...

Tri ân thầy cô ở ngôi trường màu áo lam

Đây là ngày để các thế hệ Tăng Ni sinh cũng tri ân đến quý thầy, cô, giáo thọ sư. Ngoài ra, ngày...

4 pho tượng độc đáo ở Hà Nội

Không cần một loại thuốc tẩm ướp xác mà di thể của hai vị thiền sư vẫn không bị phân hủy, hay bức...

Phật giáo TP.HCM ra văn bản về việc chùa Bửu Quang

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM TP. HỒ CHÍ MINH ----------------------- BAN TRỊ SỰ Số: 457/CV. BTS-PGTP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do...