Đài Loan: Phật Quang Sơn tổ chức “Pháp hội cúng dường trai tăng năm 2010”

561

Vào ngày 31/8/2010, Phật Quang Sơn Đài Loan long trọng tổ chức "Pháp hội Trai tăng năm 2010" – hoằng dương Phật giáo Bình đẳng quán tại Vân Cư Lâu Phật Quang Sơn. Các giới nhân sĩ và hơn 1000 vị Pháp sư, cùng 1 vạn tín chúng từ khắp năm châu đồng hoan hỉ tham gia Pháp hội.

Vào ngày 31/8/2010, Phật Quang Sơn Đài Loan long trọng tổ chức "Pháp hội Trai tăng năm 2010" – hoằng dương Phật giáo Bình đẳng quán tại Vân Cư Lâu Phật Quang Sơn. Các giới nhân sĩ và hơn 1000 vị Pháp sư, cùng 1 vạn tín chúng từ khắp năm châu đồng hoan hỉ tham gia Pháp hội.

Trong tiếng nhạc Phạm âm du dương ưu nhã, do đội ngũ tín đồ Phật Quang Sơn, hội viên PQS hiến cúng, sắp thành hàng ngũ tiến vào hội trường. Hàng trăm tín đồ nam nữ mặc các loại trang phục đầy màu sắc truyền thống, với lời chúc phúc khác nhau của mỗi địa phương. Trong bài "Chú Cúng dường" vang lên của muôn người, cùng đem tâm hoan hỉ, bình đẳng hiến cúng bữa ngọ trai tinh tế, để gieo trồng ruộng phước cúng dường Tăng Bảo, đồng cầu nguyện thế giới hòa bình an lạc.

"Dùng một bữa cơm tại Phật Quang Sơn, đồng với 10 năm lễ Phật bái Tổ ". Đại sư Tinh Vân – Tông trưởng khai sơn Phật Quang Sơn nhân đây đem câu chuyện thí dụ để khai thị. Vào thời đức Phật, hằng ngày Tăng chúng phải ôm bát khất thực, Tôn giả Đại Ca Diếp – đệ tử của Phật áp dụng "xin người nghèo, không xin của người giàu", hy vọng người nghèo nhờ công đức bố thí có thể thoát ly khỏi sự nghèo cùng; riêng Tôn giả Tu Bồ Đề lại không muốn tạo áp lực cho người nghèo, nên chủ trương "xin người giàu, không xin người nghèo". Phương thức khất thực của hai người đều có sự sai biệt rất lớn. Đại sư đưa ra một câu hỏi với đại chúng tại hội trường: "Phương pháp khất thực nào tương đối tốt ?" Rồi Đại sư Tinh Vân khôi hài nêu ra quan điểm của Phật: "Nội tâm của hai Tôn giả Ca Diếp và Tu Bồ Đề đều không bình đẳng". Khi Phật còn tại thế, Ngài dạy người xuất gia cần phải "theo thứ lớp khất thực", "giáo dục sinh hoạt trong nhà Phật, vấn đề ăn cơm là việc tu hành rất quan trọng, vậy phải ăn như thế nào mới gọi là bình đẳng, hoan hỉ, không phân biệt tốt xấu, không chọn lựa mặn nhạt? Có thể dùng tâm bình đẳng để ăn một bữa cơm, thì công đức tu hành hơn hẳn 10 năm".

Ngoài ra, Đại sư Tinh Vân còn đem bài kệ để thí dụ:

Từ bi hỉ xã biến Pháp giới

Tích phước kết duyên lợi nhân thiên

Thiền tịnh giới hành bình đẳng nhẫn

Tàm quý cảm ân đại nguyện tâm.

 

Tạm dịch:

Từ bi hỉ xã khắp hằng sa

Kết duyên tích phước lợi Ta bà

Dùng tâm đại nguyện che tàm quý

Khởi niệm tri ân phủ lòng tà

Trời người cộng hưởng tâm bình đẳng

Tịnh thiền giới hạnh tỏa bao la.

Đại sư kêu gọi "Nhân dân, quốc gia, chủng tộc trên toàn thế giới phải bình đẳng, nếu nhân dân bình đẳng thì xã hội sẽ hài hòa". Đồng thời nhấn mạnh Phật Quang Sơn dồn hết sức mình, đem Phật pháp hoằng dương trên toàn thế giới một cách bình đẳng, đem quan niệm Phật giáo hoằng truyền một cách bình đẳng.

Chư Tôn Thiền đức thuộc khu vực Đài Loan, các nước bạn đến tham dự Pháp hội và khánh hạ như: Trưởng lão Điền Vân Đức – người sáng lập Đại học Kim Cang Hàn Quốc; Pháp sư Đạo Quốc – Cục trưởng Giáo vụ Phật học viện Thông Độ, Hàn Quốc; Pháp sư Tuệ Ấn – Hội chủ chùa Dược Tuyền, Tế Châu; Pháp sư Tánh Viên – Trụ trì chùa Dược Tuyền; Pháp sư Thâm Sơn – Trụ trì chùa Hoằng Pháp, Phủ Sơn Hàn Quốc; Pháp sư Đạo Cực, tỉnh Liêu Ninh TQ. Ông bà Andres Palop Cervera – Tổng thư ký danh dự hội Phật giáo Thế giới; ông Thành Lạc Thừa – Hiệu trưởng trường Đại học Kim Cang, Hàn Quốc; ông Chin-Shun Wu – Hiệu trưởng trường Đại học Tây Lai, Hoa Kỳ; ông Trần Diễu Thắng – Hiệu trưởng trường Đại học Nam Hoa; Dương Triều Tường – Hiệu trưởng trường Đại học Phật Quang; ông Ông Chính Nghĩa – cựu Hiệu trưởng Đại học Phật Quang… đồng đến hội trường chúc mừng.

Thanh Như dịch (Theo Fjnet.com)