Bản đúc kết Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VI tại An Giang

602

Qua 12 bài tham luận và các ý kiến phát biểu của quý đại biểu, phát biểu của một số Ban ngành Trung ương Giáo hội và các cơ quan chức năng, Hội nghị ghi nhận ý kiến như sau.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————-

VĂN PHÒNG 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————-

An Giang, ngày 14 tháng 9 năm 2014

BẢN ĐÚC KẾT HỘI NGHỊ
CHUYÊN ĐỀ PHẬT GIÁO NAM TÔNG KHMER LẦN THỨ VI
TẠI AN GIANG

Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VI được tổ chức tại chùa Huỳnh Đạo, phường Núi Sam, Tp. Châu Đốc, tỉnh An Giang vào ngày 14 tháng 9 năm 2014, nhằm mục đích: Tổng kết 10 năm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ các hoạt động Phật giáo Nam tông Khmer; Tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, Chính phủ và sự hỗ trợ của các cấp Giáo hội về các mặt Giáo dục, Văn hóa, tổ chức quản lý, sinh hoạt của chư Tăng, Tự viện và Phật tử để Phật giáo Nam tông Khmer phát triển một cách đồng bộ, về chiều rộng lẫn chiều sâu trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đồng thời vừa mang tính đặc thù của Hệ phái, vừa mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer; đóng góp ý kiến cho các hoạt động Phật sự còn lại trong nhiệm kỳ (2012 – 2017) của GHPGVN, nhất là các hoạt động Phật sự của Phật giáo Nam tông Khner trong ngôi nhà chung Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Hội nghị đặt dưới sự chủ trì của Quý Hòa thượng Dương Nhơn, Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer; Hòa thượng Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Chủ tịch Thường trực, các vị Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Ban Tôn giáo Chính phủ, và Ủy ban Nhân dân, Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo tỉnh An Giang, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang.

Hội nghị được vinh dự cung tiếp chư Tôn Hòa thượng Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN, chư Tôn đức Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam 09 Tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long, Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Tây Ninh, Bình Phước miền Đông Nam bộ và chư Tôn giáo phẩm, chư Tôn đức tiêu biểu Phật giáo Nam tông Khmer, phái đoàn Phật giáo Nam tông Kinh.

Hội nghị được hân hạnh đón tiếp ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Bùi Hữu Dược, Vụ trưởng Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ cùng Quý vị trong đoàn Ban Tôn giáo Chính phủ và Vụ Phật giáo Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Hà Hữu Liền, Vụ Trưởng Vụ Dân tộc Tôn giáo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ; Ông Đỗ Văn Phớn, Phó Vụ trưởng Vụ Tôn giáo Ban Dân vận Trung ương; bà Huỳnh Thị Sômaly, Vụ trưởng Vụ địa phương 3 Ủy ban Dân tộc và quý vị đại diện các Bộ, ngành Trung ương; ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang; ông Nguyễn Thành Lượm, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh An Giang; ông Nguyễn Hữu Giềng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang; ông Thái Hữu Phép, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh An Giang; ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Tôn giáo tỉnh An Giang, cùng Quý vị đại diện Đảng, Chính quyền, Ban Dân vận, Sở Văn hóa Thể thao Du lịch, Sở Nội vụ – Ban Tôn Giáo, Ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và Ban ngành đoàn thể tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc và các huyện thị xã; Quý vị đại diện Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, Ban Dân tộc các Tỉnh, Thành Đồng bằng Sông Cửu Long và 05 tỉnh Miền Đông Nam bộ có Phật giáo Nam tông Khmer sinh hoạt đã đến tham dự và chúc mừng Hội nghị.

Sau phần phát biểu khai mạc Hội nghị của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Quyền Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN, Hội nghị bắt đầu làm việc với nội dung:

Ông Bùi Thanh Hà, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ thay mặt lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ phát biểu ý kiến với Hội nghị.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBDN tỉnh An Giang thay mặt lãnh đạo tỉnh An Giang phát biểu chào mừng Hội nghị.

HT. Thích Huệ Tài, Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh An Giang phát biểu chào mừng Hội nghị.

HT. Thích Thiện Pháp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự nguyên Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trình bày báo cáo và đánh giá tổng kết 10 năm thực hiện công tác hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer (2004 – 2014).

Ông Lê Nguyên Châu, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo tỉnh An Giang báo cáo đanh giá công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của Phật giáo ở An Giang; Sở Nội vụ, Ban Tôn giáo các tỉnh, thành báo cáo về hoạt động của Phật giáo tại địa phương.

Hòa thượng Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phụ trách Phật giáo Nam tông Kinh phát biểu chúc mừng Hội nghị.

Hòa thượng Thích Giác Toàn – Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Giáo dục Tăng Ni Trung ương phát biểu về công tác giáo dục đối với Phật giáo Nam tông Khmer.

Hội nghị đã được nghe đạo từ của Hòa thượng Dương Nhơn – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer và các ý kiến phát biểu, tham luận của các đoàn đại biểu: Tp. Cần Thơ, Tp. Hồ Chí Minh, An Giang, Bà Rịa Vũng Tàu, Bạc Liêu, Cà Mau, Đồng Nai, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long v.v… Có 12 đơn vị phát biểu tại Hội nghị.

Qua 12 bài tham luận và các ý kiến phát biểu của quý đại biểu, phát biểu của một số Ban ngành Trung ương Giáo hội và các cơ quan chức năng, Hội nghị ghi nhận ý kiến như sau:

1. Về nhân sự:

– Để hoạt động Phật sự của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer ngày càng được củng cố và phát triển một cách đồng bộ, liên quan đến các lĩnh vực hoạt động Phật sự của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer, Trung ương Giáo hội tiếp tục chuẩn y thành phần nhân sự các Phân ban đặc trách Phật giáo Nam tông Khmer thuộc Ban, Viện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

2. Về Tăng sự:

– Trung ương Giáo hội ủy nhiệm Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành có Phật giáo Nam tông Khmer cấp giấy Chứng nhận Tu sĩ, Chứng nhận Thọ giới và Ủy nhiệm Hòa thượng Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN phụ trách Phật giáo Nam tông Khmer ký tên trên các loại giấy chứng nhận.

3. Về công tác Giáo dục:

– Đề nghị Ban Giáo dục Tăng Ni có kế hoạch cụ thể trong việc hỗ trợ Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức hội thảo chuyên đề về giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer để thống nhất chương trình biên soạn giáo án giảng dạy tại các Lớp cơ sở, sơ cấp Pali, Dhamma Vini tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long.

– Tiếp tục nghiên cứu đề án mở Trường Trung cấp Pàli, Vìni tại các tỉnh có nhu cầu, nhất là mở các khóa bồi dưỡng sư phạm cho các giáo viên giảng dạy tại các Trường, Lớp Phật giáo Nam tông Khmer.

– Hỗ trợ mở lớp dạy song ngữ Việt – Khmer, đào tạo giáo viên sư phạm giảng dạy vùng có đông đồng bào dân tộc Khmer.

– Hỗ trợ Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khner trong việc xây dựng Học viện tại Quận Ô Môn, Tp. Cần Thơ theo giấy ủy quyền làm Chủ đầu tư xây dựng Học viện của Trung ương Giáo hội và đề nghị tại tinh thần phiên họp ngày 13/9/2014.

– Tiếp tục hỗ trợ các thủ tục xin cấp giấy Chứng nhận Quyền sử dụng đất của chùa Phật giáo Nam tông Khmer.

– Nghiên cứu và tìm nguồn tài chính để hỗ trợ học bổng cho du học Tăng Nam tông Khmer tại các nước.

4. Về Văn hóa, Truyền thông:

– Khẩn trương tiến hành in lại một số đầu Kinh sách Phật giáo bằng chữ Khmer đã được thẩm định, để kịp thời phục vụ cho việc đọc tụng, nghiên cứu, học tập của chư Tăng và Phật tử, cũng như các Trường Phật học và Học viện. Nếu có đủ tài chính sang Campuchia thỉnh các đầu sách cần thiết sẽ thuận lợi hơn.

– Đề nghị Nhà nước xem xét trong việc công nhận di tích lịch sử, di tích văn hóa đối với các Chùa Nam tông Khmer có công với nước, các chùa là cơ sở Cách mạng.

– Hỗ trợ Phân ban Văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer tiếp tục tập hợp các Tiểu sử Cao Tăng Phật giáo Nam tông Khmer để đưa vào Tập Danh Tăng Phật giáo Nam tông Khmer một cách đầy đủ khi tái bản.

– Hỗ trợ phương tiện công tác thông tin truyền thông của Phật giáo Nam tông Khmer. Có văn bản đề nghị Sở Thông tin Truyền thông các tỉnh, thành Đồng bằng Sông Cửu Long điều chỉnh giờ phát sóng phù hợp với sinh hoạt của đồng bào dân tộc Khmer.

– Tiếp tục tìm nguồn tài chính hỗ trợ kinh phí mua sắm mới một số dàn nhạc Ngũ âm, xây lò hỏa táng cho các chùa có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống.

5. Các đề nghị khác:

– Giáo hội sẽ có văn bản đề nghị Nhà nước có chỉ đạo Sở Tài nguyên Môi trường các địa phương hỗ trợ kinh phí đo đạc và sớm cấp quyền sử đất cho các chùa Phật giáo Nam tông Khmer; giải quyết những vấn đề tranh chấp đất đai liên hệ.

– Hỗ trợ Phật giáo Nam tông Khmer xây dựng, hoàn thành ngôi chùa Khmer tại huyện đảo Phú Quốc; xây dựng ngôi chùa Phật giáo Nam tông Khmer tại huyện Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh và huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương khi có đề nghị cụ thể của Phật giáo Nam tông Khmer.

Trung ương Giáo hội ghi nhận những ý kiến phát biểu có liên quan của chư Tôn đức giáo phẩm Phật giáo Nam tông Khmer và sẽ nghiên cứu đưa vào chương trình hoạt động Phật sự chung của Giáo hội trong những tháng còn lại của năm 2014 và chương trình hoạt động Phật sự năm 2015 và nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của GHPGVN.

Trên đây là các điểm đúc kết của Hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VI được tổ chức tại tỉnh An Giang. Trung ương Giáo hội sẽ nghiên cứu và có kế hoạch triển khai thực hiện từng vấn đề theo điều kiện thực tế của GHPGVN và các địa phương như đề xuất của Hệ phái Phật giáo Nam tông Khmer – Thành viên sáng lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam đạt được nhiều thành quả tốt đẹp, làm tiền đề tổng kết công tác Phật sự năm 2014 và hoạch định chương trình hoạt động 2015, tiến đến Hội nghị Chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer lần thứ VII, làm tiền đề, tạo điều kiện Phật giáo Nam tông Khmer ngày một phát triển, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Giáo hội Phật giáo Việt Nam ngày càng vững mạnh trong thời kỳ hội nhập và phát triển của đất nước trong thế kỷ 21 và các thế kỷ tiếp theo.

TM. CHỦ TỌA ĐOÀN
CHỦ TỌA

 

Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN