Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa đến TP.HCM

484

Nhân chuyến hoằng pháp tại VN, sáng 16-11 Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa 130 vị (Ấn Độ) đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM chủ trì đại lễ cầu siêu anh linh chư anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an.

Nhân chuyến hoằng pháp tại VN, sáng 16-11 Đức Pháp vương Gyalwang Drukpa và tăng đoàn Truyền thừa Drukpa 130 vị (Ấn Độ) đã đến chùa Vĩnh Nghiêm, quận 3, TP.HCM chủ trì đại lễ cầu siêu anh linh chư anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an.

Lễ cầu siêu tại chùa Vĩnh Nghiêm TP.HCM vào tối 16-11 – Ảnh: HOÀNG THẠCH VÂN

Từ 9g-21g, Đức Pháp vương cùng chư tôn Giáo hội Phật giáo VN cử hành lễ dâng hương cúng Phật ở chánh điện, cúng dường trai tăng. Sau đó Đức Pháp vương cùng tăng đoàn Truyền thừa Drukpa chủ trì đại lễ cúng dường Mạn đà la, cầu an, cầu siêu theo truyền thống Kim Cương Thừa với sự tham dự của hơn 10.000 phật tử tại TP.HCM.

Theo lịch trình, sáng nay Đức Pháp vương đến chùa Từ Quang (huyện Bình Chánh), ngày 18-11 đoàn rời TP.HCM.

Hoàng Thạch Vân (Tuổi Trẻ Online)