Canada: Cảnh sát Canada đến chùa tìm hiểu Phật giáo

342

Ngày 11.4.2011, các cảnh sát viên thuộc cục cảnh sát khu York, thành phố Toronto, Canada đã đến tham quan Tinh xá Trạm Sơn (ZhanShan) – một ngôi tự viện của Phật giáo.

Ngày 11.4.2011, các cảnh sát viên thuộc cục cảnh sát khu York, thành phố Toronto, Canada đã đến tham quan Tinh xá Trạm Sơn (ZhanShan) – một ngôi tự viện của Phật giáo. Vào ngày này, cục Cảnh sát York, thành phố Toronto đã phái một đoàn cảnh sát đến ngôi Tinh xá này để tham quan, học tập và tìm hiểu văn hoá Phật giáo.

Hiện nay, với hình thức học tập này đã trở thành hạng mục huấn luyện thường xuyên của nhiều cục Cảnh sát nước này. Mục đích là giúp các cảnh sát viên mới, cũng như các vị cảnh sát thâm niên hiểu được tình hình bất đồng văn hoá của cư dân thuộc khu vực quản lý của họ. Để từ đó thích ứng và phục vụ cho từng khu vực không ngừng phát triển nền văn hoá đa nguyên.

Minh Đức lược dịch (Theo: news.cn/phattuvietnam.net)