HT. Danh Dĩnh, UV HĐTS, Phó Ban Trị sự THPG Kiên Giang viên tịch

394

Hòa thượng PunnatThero – Danh Dĩnh, UV HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang do thân lâm trọng bệnh, Hòa thượng đã thuận lý vô thường, an nhiên thâu thần viên tịch.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO KIÊN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Rạch Giá, ngày 2 tháng 2 năm 2012

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang

– Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Tỉnh Kiên Giang

– Trường Trung Cấp Phật học Tỉnh Kiên Giang

– Ban Đại Diện Phật giáo TP. Rạch Giá

– Chư Tăng và Phật tử Chùa Rạch Sỏi vô cùng kính tiếc báo tin.

HÒA THƯỢNG PUNNATTHERO –  DANH DĨNH

– Ủy viên Hội Đồng Trị Sự Trung Ương GHPGVN

– Phó Ban Hoằng Pháp Trung Ương GHPGVN

– Phó Viện Trưởng Học Viện Phật Giáo Nam Tông Khmer tại TP. Cần Thơ

– Phó Trưởng Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang

– Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đoàn Kết Sư Sãi Yêu Nước Tỉnh Kiên Giang

– Phó Hiệu Trưởng Trường Trung Cấp Phật học Tỉnh Kiên Giang

– Chứng Minh Ban Đại Diện Phật giáo TP. Rạch Giá

– Trụ trì Chùa Rạch Sỏi

Do thân lâm trọng bệnh,Hòa thượng đã thuận lý vô thường, an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 21giờ 00 phút, ngày 01tháng 02 năm 2012(nhằm ngày mùng 10/tháng Giêng/Nhâm Thìn) tại Chùa Rạch Sỏi, Phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.

* Trụ thế       : 64năm           * Hạ lạp         : 44 năm

–  Lễ nhập quan cử hành vào lúc 08 giờ 30, ngày 02/02/ 2012 ( Nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

– Kim quan của Hòa thượng được tôn trí tại chùa Rạch Sỏi, đường Cao Thắng, phường Vĩnh Lợi, TP. Rạch Giá tỉnh Kiên Giang.

–  Lễ viếng bắt đầu vào lúc 13 giờ 00, ngày 02/02/ 2012 ( Nhằm ngày 11 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

– Lễ Truy điệu Tưởng niệm vào lúc 13giờ 00, ngày 04/02/ 2012 ( Nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

– Lễ Di quan được cử hành vào lúc 15 giờ 30, ngày 04/02/2012 ( Nhằm ngày 13 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

– Lễ Trà Tỳ vào lúc : lúc 00 giờ 00, ngày 05/02/ 2012 ( Nhằm ngày 14 tháng Giêng năm Nhâm Thìn)

Nay Cáo phó.

TM.BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐKSSYN TỈNH KIÊN GIANG           

& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN                

Hòa thượng: DANH NHƯỠNG