Cáo phó: Ni sư Thích Nữ Trung Liên viên tịch

1031

Do niên cao sức yếu, tứ đại bất hòa nên Ni sư đã thuận lý vô thường, an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2012 (nhằm ngày mùng 01 tháng 8 năm Nhâm Thìn) tại Chùa Trúc Lâm, Phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
BAN TRỊ SỰ TỈNH HỘI PHẬT GIÁO KIÊN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Rạch Giá, ngày 16 tháng 9 năm 2012

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang

– Ban Từ Thiện Xã Hội Tỉnh Hội Phật Giáo Kiên Giang

– Ban Đại Diện Phật giáo TP. Rạch Giá

– Chư Ni và Phật tử Chùa Trúc Lâm vô cùng kính tiếc báo tin.

NI SƯ THÍCH NỮ TRUNG LIÊN

– Ủy viên Ban Từ thiện xã hội Trung ương GHPGVN

– Ủy viên Ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Kiên Giang

– Nguyên Trưởng Ban Từ thiện xã hội Ban Trị sự Tỉnh hội Phật Giáo Kiên Giang

– Viện chủ chùa Trúc Lâm, TP. Rạch Giá

Do niên cao sức yếu, tứ đại bất hòa nên Ni sư đã thuận lý vô thường, an nhiên thâu thần viên tịch vào lúc 11 giờ 30 phút, ngày 16 tháng 9 năm 2012 (nhằm ngày mùng 01 tháng 8 năm Nhâm Thìn) tại Chùa Trúc Lâm, Phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

* Trụ thế       : 89 năm          

* Hạ lạp         : 29 năm

–  Lễ nhập quan cử hành vào lúc 21 giờ 00, ngày 16/9/2012 (Nhằm ngày mùng một tháng 8 năm Nhâm Thìn).

– Kim quan của Ni sư được tôn trí tại chùa Trúc Lâm,  phường Vĩnh Quang, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

–  Lễ viếng bắt đầu vào lúc 07 giờ 00, ngày 17/9/ 2012 (Nhằm ngày mùng 2 tháng 8 năm Nhâm Thìn)

– Lễ Truy điệu Tưởng niệm vào lúc: 07 giờ 30 sáng, ngày 19/9/2012 (Nhằm ngày mùng 04 tháng 8 năm Nhâm Thìn).

– Lễ Di quan Trà tỳ được cử hành vào lúc: 08 giờ 30, ngày 19/09/2012 (Nhằm ngày Mùng 4 tháng 8 năm Nhâm Thìn).

Nay Cáo phó.

                 
TM.BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO TỈNH KIÊN GIANG
PHÓ TRƯỞNG BAN TT
& MÔN ĐỒ PHÁP QUYẾN
 
(Đã ký)
 
Hòa thượng: THÍCH HUYỀN THÔNG