Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên viên tịch

6187

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do  – Hạnh Phúc
—————-

CÁO PHÓ

– Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang,
– Ni giới hệ phái Khất sĩ
– Phân ban Ni giới tỉnh Kiên Giang
– Môn đồ pháp quyến vô cùng kính tiếc báo tin

NT-LieuLien

CỐ NI TRƯỞNG THÍCH NỮ LIỄU LIÊN

  • Ủy viên Phân ban đặc trách Ni giới Trung ương GHPGVN
  • Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang
  • Giáo phẩm Ni giới Hệ phái Khất sĩ,
  • Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh Kiên Giang,
  • Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hải, Tp. Rạch Giá.

Do cao niên lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch, vào lúc: 21h30, ngày 01/05/2016 (nhằm ngày 25/3 năm Bính Thân).

Trụ thế: 82 năm
Hạ lạp: 63 năm

Lễ nhập kim quan: vào lúc 07h 00 sáng, ngày 02/05/2016 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Bính Thân)

Lễ viếng vào lúc: 10h00 sáng,  ngày 02/05/2016 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Bính Thân)

Lễ truy niệm vào lúc: 07 giờ 00 sáng, ngày 05 tháng 5 năm 2016 (nhằm ngày 29 tháng 3 năm Bính Thân)

Sau đó vào lúc 07h00 ngày 05/05/2016 (nhằm ngày 29 tháng 3 năm Bính Thân).cung thỉnh kim quan cố Ni trưởng trà tỳ tại lò hỏa táng Tp. Long Xuyên và nhập bảo tháp tại Tịnh xá Ngọc Hòa, Thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang,

Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang,
Ni giới hệ phái Khất sĩ
Phân ban Ni giới tỉnh Kiên Giang
Môn đồ pháp quyến

                                  Vô cùng kính tiếc