Thứ Hai, Tháng Năm 20, 2019

Không có bài viết để hiển thị

Bài ngẫu nhiên

video

Phương trời thong dong 9, giới thiệu về cuộc đời học tập – hành...

Phương trời thong dong 9, giới thiệu về cuộc đời học tập - hành đạo của Thượng toạ Thích Minh Nhẫn https://www.youtube.com/watch?v=2Uj-jOwh9D8

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13-11-2015

Bản tin Ngày An Viên phát sóng ngày 13-11-2015

Hạnh An cư, quay về tìm lại bản tâm

An cư có nghĩa đơn giản là ở yên một chổ, và theo một thời khóa ấn định để tâm tu tập, và...

Đầu năm hướng về Tam bảo

Đầu xuân mới, đối với người Phật tử sẽ không gì quan trọng hơn việc lên chùa lễ Phật. Tôi vẫn thường dẫn...

THƯ NGỎ V/v vận động tịnh tài, tặng phẩm cho Hội thảo Hoằng pháp...

Ban Tổ chức kính đến chư tôn đức và đồng bào Phật tử các giới Thư ngõ vân động tịnh tài, tặng phẩm...