Thứ Bảy, Tháng Chín 22, 2018

Không có bài viết để hiển thị

Bài ngẫu nhiên

Những nhà sư Khmer nặng việc đời

Khoác áo cà sa, nương nhờ cửa Phật, nhưng lại không hề xa lánh hồng trần, mỗi khi xã hội cần là những...

Chùm ảnh: Ngày thứ 3 khóa tu mùa hè 2012 tại chùa Phật Quang

Ngày thứ 3 của khóa tu mùa hè chùa Phật Quang mở đầu bằng bài thuyết giảng của TT.TS Thích Nhật Từ với...

Nét đẹp mùa an cư

An cư là một truyền thống tốt đẹp của đạo Phật, do nhiều nhân duyên hội đủ mà Đức Phật đã chế ra...

Cơm chay Phù Dung Tự kết duyên Bồ đề

Để tạo duyên lành cho Phật tử nhân mùa Vu lan PL.2557, chùa Phù Dung (TX. Hà Tiên) đã phát tặng 3.000 -...

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII GHPGVN

Chương trình hoạt động Phật sự nhiệm kỳ VII (2012 – 2017) của Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam...