Chủ Nhật, Tháng Năm 19, 2019

Không có bài viết để hiển thị

Bài ngẫu nhiên

Cáo phó Trưởng lão HT. Thích Minh Châu

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 09giờ00 ngày 01 tháng 9 năm 2012...

HĐTS và BTS GHPGVN TP.HCM viếng Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Chiều ngày 12-10, chư tôn đức lãnh đạo HĐTS, Văn phòng II TƯGH, BTS GHPGVN TP.HCM đã đến Hội trường Thống Nhất (TP.HCM)...

Lời nguyền nghiệt ngã chùa Thiên Mụ

Đã từ lâu, chùa Thiên Mụ (TP. Huế) nổi tiếng với 108 tiếng chuông ngày ngày giữ nhịp thời gian, mang theo tâm...

Nghị Quyết Hội nghị Kỳ 4 khóa 5 Trung ương Giáo hội Phật giáo...

Hội nghị kỳ 4 Khóa VI Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tổ chức tại Văn Phòng 2 Trung ương...

Khái niệm Niết bàn trong Phật giáo

Niết bàn là khái niệm thể hiện triết lý độc đáo về giải thoát của Phật giáo. Đây là một trạng thái tâm linh...