Chính phủ Cộng hòa Myanmar trao tặng danh hiệu Tiến sĩ danh dự cho HT. Danh Nhưỡng

435

Được biết việc các cơ quan chức năng nước Cộng hòa Myanmar trao tặng danh hiệu trên nhằm tôn vinh những đóng góp của Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với Đạo Pháp-Dân Tộc, nhất là sự nghiệp giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt nam.

Theo thông tin từ Hội đồng Điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer: Đáp lời thỉnh mời của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tôn giáo và Đại học Hoằng pháp Quốc tế Nguyên thủy nước Cộng hòa Myanmar cung thỉnh Hòa thượng Danh Nhưỡng, đương vị Phó Pháp Chủ kiêm Giám Luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt nam, Trưởng ban Trị sự Tỉnh hội Phật giáo Tỉnh Kiên giang, Chủ tịch Hội đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh Kiên giang, Viện trưởng Học viện Phật giáo Nam tông Khmer, Đại biểu Quốc hội nước Công hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt nam Khóa XI, XII sẽ lên đường sang nhận danh hiệu trên vào ngày 14 tháng 03 năm 2011.

HT. Danh Nhưỡng, Phó Pháp chù kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự THPG Kiên Giang

Được biết việc các cơ quan chức năng nước Cộng hòa Myanmar trao tặng danh hiệu trên nhằm tôn vinh những đóng góp của Hòa thượng Danh Nhưỡng đối với Đạo Pháp-Dân Tộc, nhất là sự nghiệp giáo dục của Giáo hội Phật giáo Việt nam nói riêng và Cộng đồng Phật giáo thế giới nói chung. Buddha.vn sẽ tiếp tục cập thêm về sự kiện trọng đại này đối với Hệ phái Phật giáo Nam tông.

(buddha.vn)