Chùa Bửu Khánh khai đàn Dược sư cầu an đầu năm

1684

Chiều ngày 05/02/2019 (mùng 2 Tết Kỷ Hợi ), chùa Bửu Khánh, P. Vĩnh Lạc, TP. Rạch Giá đã cử hành lễ khai đàn Dược sư Thất Châu cầu an đầu năm mới Kỷ Hợi 2019. Buổi lễ dưới sự chủ trì của Đại Đức Thích Huệ Tài, trụ trì chùa Bửu Khánh, cùng chư tôn đức Tăng và đông đảo bà con Phật tử thiện tín đồng về thăm dự.

Theo thông lệ hàng năm, chùa Bửu Khánh tổ chức đàn tràng Dược sư nhân dịp đầu năm mới để cùng nhau cầu nguyện sự an lành, chúc phúc cho mọi người. Đại đức Thích Huệ Tài cho biết Pháp hội Dược Sư Thất Châu không những cầu an, cầu siêu mà đây còn là điều kiện Hoằng pháp lợi sinh, tạo cho mỗi người tăng thêm niềm tin Phật pháp cao minh.

Bắt đầu từ mùng 2 Tết đến Rằm tháng Giêng âm lịch, chư Tôn đức và Phật tử thập phương cùng nhau trì tụng Kinh Dược sư, niệm danh hiệu đức Phật Dược sư Lưu ly Quang Như lai và thắp đèn dâng lên cúng dường chư Phật.

Phật Dược Sư nghĩa là “vị Phật thầy thuốc”, còn gọi là Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, Đại Y Vương Phật, do 12 bổn nguyện của Ngài là “cứu tất cả các bệnh khổ cho các chúng sinh” cho nên còn có tên Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Phật, là vị Phật đại diện cho sự trọn vẹn của Phật quả ngự cõi nước phương Đông là cõi Tịnh Lưu Ly.

Sau khi đảnh lễ, tác bạch chư Tổ, theo truyền thống nghi lễ tâm linh, Đại Đức chủ trì đã quang lâm chánh điện niêm hương, truyền Đăng, đảnh lễ Tam bảo, đảnh lễ Tôn hiệu Đức Dược Sư Quang Vương Như Lai, đồng trì tụng kinh Dược Sư, tạo nên năng lượng an lành và hùng tráng cầu nguyện quốc thái dân an, thế giới hòa bình, mưa thuận gió hòa, người người an cư lạc nghiệp….

Lễ hội đã thu hút đông đảo mọi người đến tham dự mỗi đêm, cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sanh an lạc, tật bệnh tiêu trừ.

Tin, ảnh: Vi Phúc