Chùa Láng Cát tổ chức lễ dâng y Kathynak và đặt bát

1135

Sáng 15-11-2015, lễ dâng y Kathynak và đặt bát được tổ chức tại chùa Láng Cát (Rantanaransĩ), TP.Rạch Giá dưới sự chứng minh của Đức Hòa thượng Danh Nhưỡng, phó Pháp chủ kêm Giám luật HĐCM, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

Sáng 15-11-2015, lễ dâng y Kathynak và đặt bát được tổ chức tại chùa Láng Cát (Rantanaransĩ), TP.Rạch Giá dưới sự chứng minh của Đức Hòa thượng Danh Nhưỡng, phó Pháp chủ kêm Giám luật HĐCM, trưởng BTS GHPGVN tỉnh Kiên Giang, trụ trì chùa Láng Cát.

Khung cảnh trang nghiêm lễ dâng y tại chánh điện chùa

Đại lễ do gia đình tín chủ tại thị xã Hà Tiên (Kiên Giang) cúng dường. Hàng trăm phật tử trong tỉnh cũng đến tham dự và thành kính dâng lên những chiếc y, tứ vật dụng cúng dường lên chư Tỳ khưu tăng Phật giáo Nam tông sau 3 tháng an cư kiết hạ (Phật giáo Nam tông Khmer an cư kiết hạ từ tháng 5 đến tháng 8 âm lịch).

Gia đình tín chủ tác bạch cúng dường y

Đại lễ dâng y đã tạo phước duyên quý báu để hàng phật tử tại gia thực hành hạnh bố thí, tri ân công đức Tam bảo.

Sau nghi thức dâng y và thọ y, tăng đoàn gần 150 vị đã trì bình khất thực quanh khuôn viên chùa, tạo phước duyên cho hàng trăm phật tử thành kính cúng dường đến chư tăng.

Đoàn phật tử dâng y, hoa, tứ vật dụng diễu quanh chánh điện 3 vòng

Chư tăng thực hiện nghi thức thọ y

HT.Danh Nhưỡng chủ trì nghi lễ tụng kinh thọ nhận y

Phật tử dâng phẩm vật cúng dường

Hàng trăm phật tử thành kín cúng dường trong nghi thức khất thực

Thích Tuệ Tánh, ảnh: Minh Triết