Chùa Pháp Quang – huyện Phú Quốc

1856

Năm 1986, được hai Phật tử là Thiện Đạo và Thiện Thật hiến cúng một khu đất rộng 725m2 tại khu phố 1 và được Phật tử địa phương phát tâm công đức tiền của, thầy Minh Pháp lúc bấy giờ đang tu tịnh trên núi.

Chùa Pháp Quang – huyện Phú Quốc

– Tên chùa trước đây: chùa Thầy Sơn

– Địa điểm: khu phố 1, thị trấn Dương Đông, huyện Phú Quốc

– Thành lập năm: 1986

– Người sáng lập: Đại đức Thích Minh Pháp

– Trụ trì hiện nay: Đại đức Thích Minh Pháp

– Hệ phái gốc: Bắc Tông

– Năm trùng tu: 1992

– Điện thoại: 077.847330


Chùa Pháp Quang trước đây

Năm 1986, được hai Phật tử là Thiện Đạo và Thiện Thật hiến cúng một khu đất rộng 725m2 tại khu phố 1 và được Phật tử địa phương phát tâm công đức đóng góp tịnh tài, tịnh vật. Thầy Minh Pháp lúc bấy giờ đang tu tịnh trên núi đã chủ trì xây dựng một ngôi chùa nhỏ và đặt tên hiệu là chùa Pháp Quang.

Trước khi chính thức xuất gia vào năm 1985 với Thượng tọa Thích Giác Phước tại chùa Phật Quang (Rạch Giá) khi tuổi đã cao, từ năm 1978, thầy Minh Pháp đã tự tu hành trên một ngọn núi tại Phú Quốc. Cảm nhận đức độ của thầy, Phật tử địa phương đã cung thỉnh về xây dựng chùa Pháp Quang. Sau khi được thọ giới Tỳ kheo vào năm 1992, Đại đức Minh Pháp chính thức trụ trì chùa Pháp Quang cho đến nay.

Trong thời gian trụ trì, thầy Minh Pháp không ngừng xây dựng để ngôi chùa ngày càng thêm khang trang, tiếp tăng độ chúng, hoằng truyền chánh pháp của Đức Như Lai.

Đại đức Thích Minh Pháp hiện là Ủy viên Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Phú Quốc và chùa Pháp Quang cũng là nơi đặt văn phòng của Ban Trị sự Phật giáo huyện Phú Quốc.