Chùa Phổ Minh – huyện U Minh Thượng

1038

Năm 1968, một Phật tử thuần thành là ông Lê Văn Minh, một nông dân tại xã Vĩnh Hòa, đã tự tạo dựng một ngôi chùa nhỏ đơn sơ bằng cây trên khu đất riêng rộng 2000 m2 để tự tu hành và đặt tên hiệu là chùa Phổ Minh.

Chùa Phổ Minh – huyện U Minh Thượng

– Địa điểm: xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Thuận

– Thành lập năm: 1968

– Người sáng lập: ông Lê Văn Minh

– Trụ trì hiện nay: Đại đức Thích Thiện Minh

– Hệ phái gốc: Bắc Tông

– Năm trùng tu: 1991

Năm 1968, một Phật tử thuần thành là ông Lê Văn Minh, một nông dân tại xã Vĩnh Hòa, đã tự tạo dựng một ngôi chùa nhỏ đơn sơ bằng cây trên khu đất riêng rộng 2000 m2 để tự tu hành và đặt tên hiệu là chùa Phổ Minh. Đến năm 1986, sau khi thu xếp việc gia đình và mặc dù đã 48 tuổi, ông vẫn xuất gia tại chùa Sắc Tứ Tam Bảo với Hòa thượng Thích Bổn Châu và được ban pháp danh là Thiện Minh. Sau khi thọ Tỳ kheo năm 2000, ông chính thức là Trụ trì chùa Phổ Minh đến nay.

Sau nhiều lần được dựng lại vẫn bằng cây lá, đến năm 1990, chùa Phổ Minh được trùng tu bằng vật liệu nặng theo dáng vẽ khang trang như ngày nay.

Nguồn: Lược sử những ngôi chùa Kiên Giang