Chùa Phật Quang tổ chức khóa tu “Một ngày an lạc” lần 5 năm Tân Mão

443

Ngày 3/5/2011 (nhằm ngày mùng 1/4 âm lịch), đã có hơn 400 Phật tử đến tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” do chùa Phật Quang tổ chức.

Ngày 3/5/2011 (nhằm ngày mùng 1/4 âm lịch), đã có hơn 400 Phật tử đến tham dự khóa tu “Một ngày an lạc” do chùa Phật Quang tổ chức.

Sau khi được Đại đức Trụ trì Thích Minh Nhẫn truyền Bát quan trai giới, Bồ tát giới, toàn thể Phật tử đã được nghe buổi thuyết pháp do Thượng tọa Tiến sĩ Thích Minh Thanh – giảng viên Học viện PGVN tại TP.HCM giảng.

Phật tử cung nghinh Thượng tọa giảng sư

TT. Thích Minh Thanh thuyết giảng

Thượng tọa giảng sư đã trao đổi với đạo tràng về tư tưởng của Kinh Pháp hoa, từ đó làm hành trang trên bước đường tu tập. Tụng kinh nhưng phải hiểu ý nghĩa sâu xa của kinh Pháp hoa, có giác ngộ tư tưởng thì chúng ta tu tập mới có lợi ích, tiêu trừ phiền não, đoạn dứt nghiệp chướng và đạt đến quả giải thoát. Thượng tọa cũng khuyến khích Phật tử đem tư tưởng tốt đẹp của kinh Pháp hoa truyền bá cho tất cả mọi người.

Buổi chiều, Đại đức Thích Minh Nhẫn cũng có buổi chia sẻ pháp thoại. Đại đức khuyên Phật tử nên dùng trí tuệ soi sáng trên bước đường tu học của mình. Không nên nghe lời vọng ngữ của một số kẻ ngoại đạo mà bỏ đạo chỉ vì lời ích vật chất trước mắt.

Dịp này, Ban tổ chức đã phát thưởng cho các Phật tử tinh tấn tu học trong năm qua và những gia đình Phật tử (có cả vợ lẫn chồng, con) tham gia tu học, những Phật tử đã hướng dẫn người khác đến với Phật pháp, thực hiện tốt chức năng Hoằng pháp viên.

Khóa tu lần này có gần 40 Phật tử phát nguyện quy y Tam bảo và được Đại đức Trụ trì truyền tam quy ngũ giới.

Một số hình ảnh tại khóa tu:

Trang nghiêm, thanh tịnh trong giờ ăn cơm

Đi kinh hành

ĐĐ Trụ trì Thích Minh Nhẫn chia sẻ pháp thoại

Phật tử quy y Tam bảo

ĐĐ. Thích Minh Nhẫn phát thưởng cho các Phật tử

Tin, ảnh: Minh Triết