Chùa Phước Dân – huyện Vĩnh Thuận

538

Năm 1977, được một Phật tử địa phương là bà Thị Sửa hiến cúng một phần đất rộng gần 600 m2, ông Nguyễn Văn Chiến đã cho dựng một ngôi chùa lá đơn sơ tại ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc để tu tại gia và đặt tên hiệu là chùa Phước Dân.

Chùa Phước Dân – huyện Vĩnh Thuận

Địa điểm: xã Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh Thuận

Thành lập năm: 1977

Người sáng lập: ông Nguyễn Văn Chiến

Trụ trì hiện nay: Đại đức Thích Thiện Tánh

Hệ phái gốc: Thiền Lâm

Năm 1977, được một Phật tử địa phương là bà Thị Sửa hiến cúng một phần đất rộng gần 600 m2, ông Nguyễn Văn Chiến đã cho dựng một ngôi chùa lá đơn sơ tại ấp Bình Hòa, xã Vĩnh Bình Bắc để tu tại gia và đặt tên hiệu là chùa Phước Dân. Đến năm 1986, ông chính thức xuất gia với Đại đức Thích Thiện Minh và được pháp danh là Thích Thiện Tánh.

Đến nay, chùa Phước Dân đã tạm kín đáo che nắng mưa với những pho tượng Phật uy nghi và trước sân chùa là tượng Quan Thế Âm Lộ Thiên cao 2,5 m và cũng đang dần được trùng tu lại cho khang trang hơn.

Nguồn: Lược sử những ngôi chùa Kiên Giang