Chùa Phước Hưng – huyện Giồng Riềng

796

Năm 1920, Đại đức Thích Chánh Giác đã chủ trì xây dựng chùa Phước Hưng trên một khu đất tại ấp Thạnh Phú (thuộc xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng ngày nay) và là vị trụ trì đầu tiên đến năm 1945.

Chùa Phước Hưng – huyện Giồng Riềng

– Địa điểm: xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng

– Thành lập năm: 1920

– Người sáng lập: Đại đức Thích Chánh Giác

– Trụ trì hiện nay: Thượng tọa Thích Thiện Hiếu

– Hệ phái gốc: Bắc Tông

– Năm trùng tu: 1989

Năm 1920, Đại đức Thích Chánh Giác đã chủ trì xây dựng chùa Phước Hưng trên một khu đất tại ấp Thạnh Phú (thuộc xã Thạnh Phước, huyện Giồng Riềng ngày nay) và là vị trụ trì đầu tiên đến năm 1945. Đến nay người ta vẫn chưa rõ thế danh, năm sinh, năm tịch cũng như hành trạng của Ngài và các vị trụ trì kế tiếp như Đại đức Thích Kiến Tánh trụ trì từ 1945 đến 1954, Thầy Thích Chơn Từ (1954 – 1989), Thầy Thích Huệ Phước (1989 – 1996). Trụ trì từ năm 1996 đến nay là Thượng tọa Thích Thiện Hiếu (thế danh Nguyễn Văn Hai).

Sinh năm 1920 tại huyện Lấp Vò (Đồng Tháp) trong một gia đình nông dân, cha mất sớm, năm 25 tuổi Thầy xuất gia tại chùa Kỳ Viên với Hòa thượng Thích Thiện Thành và cũng thọ Sadi tại đây. Sau đó Thầy đến vùng Núi Cấm (huyện Tri Tôn, An Giang) để tu học và tìm kế mưu sinh. Năm 1960 Thầy trở về tỉnh Kiên Giang, theo học khóa Hạ tại chùa Tam Bảo (Hà Tiên) và đậu thủ khoa khóa này. Năm sau, Thầy tiếp tục theo học khóa Như Lai sứ giả tại chùa Pháp Hội (Sài Gòn). Đến giữa năm 1962 Thầy được tấn phong Đại đức và được bổ nhiệm trụ trì chùa Kiên Tân. Một thời gian sau Thầy được tấn phong Thượng tọa và được bổ nhiệm vai trò Đặc ủy Tăng sự Tỉnh hội Kiên Giang và đến năm 1968 là Đặc ủy Hoằng Pháp của Tỉnh hội. Đến năm 1977 Thượng tọa về phụ giúp việc Phật sự tại chùa Đại Tùng Lâm (Đồng Nai) và đến năm 1980, về ở chùa Kỳ Lâm (Bình Thủy, An Giang). Năm 1991, Thầy về trụ trì chùa Khánh Hưng (huyện Lai Vung, Đồng Tháp) và sau đó lại trở về chùa Kỳ Viên. Năm 1996, Phật tử chùa Phước Hưng cung thỉnh Thầy về trụ trì cho đến nay.

Nguồn: "Lược sử những ngôi chùa Kiên Giang"