Chùa Vạn Hòa – huyện Kiên Lương

1696

Năm 1957, được một số Phật tử địa phương thành tâm hiến cúng một khu đất rộng khoảng 2000m2 tại ấp Hòn Heo, Hòa thượng Thích Nhựt Minh (không rõ thế danh) đã dựng một ngôi chùa đơn sơ, đặt tên hiệu là chùa Vạn Hòa và cũng là vị trụ trì đầu tiên tại chùa.

CHÙA VẠN HÒA

Địa điểm: xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương

Thành lập năm: 1957

Người sáng lập: Hòa thượng Thích Nhựt Minh

Trụ trì hiện nay: Sư cô Thích Nữ Như Lộc

Hệ phái gốc: Bắc Tông

Năm trùng tu: 1990

Điện thoại: 077.3855040

Năm 1957, được một số Phật tử địa phương thành tâm hiến cúng một khu đất rộng khoảng 2000m2 tại ấp Hòn Heo, Hòa thượng Thích Nhựt Minh (không rõ thế danh) đã dựng một ngôi chùa đơn sơ, đặt tên hiệu là chùa Vạn Hòa và cũng là vị trụ trì đầu tiên tại chùa. Sinh tại vùng Cà Mau trong một gia đình chánh tín Phật pháp, năm 12 tuổi, Hòa thương Nhựt Minh xuất gia tu hành và sau đó du phương hành đạo khắp nơi. Sau khi trụ trì chùa Vạn Hòa được 10 năm. Do tình hình chiến sự ngày càng ác liệt và do chính quyền chế độ cũ tại địa phương nghi ngờ Ngài hoạt động cách mạng, Hòa thượng Nhựt Minh về Sài Gòn nhận trụ trì chùa Linh Sơn (quận 1, TPHCM) và giao chùa Vạn Hòa lại cho Sư cô Thích Nữ Như Huệ là người quê hương tại ấp Hòn Heo. Năm 1990, Sư cô Như Huệ viên tịch tại chùa. Kế thế trụ trì là Sư cô Thích Nữ Như Lộc.

Sinh trưởng trong một gia đình tiểu thương tại thị xã Rạch Giá, năm 1970, Sư cô xuất gia tại chùa Phổ Minh (Rạch Giá) với Thầy Thích Minh Giác. Năm 1977, sau khi được thọ Sadi ni, Sư cô được Hòa thượng Thích Bổn Châu cử về chùa Vạn Hòa tu đạo và phụ giúp việc Phật sự với Sư cô Như Huệ đồng thời tạm sửa chữa lại chùa. Đến năm 1990, sau khi Sư cô Như Huệ viên tịch và sau khi được thọ Tỳ kheo ni, Sư cô được bổ nhiệm trụ trì. Trong thời gian này, được sự hổ trợ của Hòa thượng Nhựt Minh, Sư cô Như Lộc cho trùng tu lại chùa Vạn Hòa với dáng vẻ khang trang như ngày nay.

Lược sử những ngôi chùa Kiên Giang