Chùm ảnh: Lễ nhập kim quan cố NT.Thích Nữ Liễu Liên

4794

Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch, vào lúc: 21h30, ngày 01/05/2016 (nhằm ngày 25/3 năm Bính Thân) để lại muôn vàn kính tiếc cho tăng, ni, phật tử tỉnh Kiên Giang.

Lúc 07h 00 sáng, ngày 02/05/2016 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Bính Thân), lễ nhập kim quan cố Ni trưởng đã được tiến hành trang nghiêm trong niềm tiếc thương của Môn đồ pháp quyến cùng đông đảo đạo hữu Phật tử.

nkq-1

nkq-2

nkq-5

nkq-7

nkq-4

nkq-10

nkq-11

nkq-12

nkq-6

nkq-13

nkq-3

nkq-14

nkq-9

Ảnh: Thiện Trường