Chùm ảnh đặc biệt: Lễ nhập kim quan Đại lão HT.Thích Trí Tịnh

1131

Trung ương GHPGVN và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhập kim quan.

Như Giác Ngộ online đã đưa tin, 17g30 ngày 28-3 (28-2ÂL), tại chùa Vạn Đức (quận Thủ Đức, TP.HCM), Trung ương GHPGVN và môn đồ pháp quyến đã cung thỉnh nhục thân Đại lão HT.Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật HĐCM, Chủ tịch HĐTS GHPGVN nhập kim quan.

Sau đây là những hình ảnh về nghi lễ vừa diễn ra do nhóm phóng viên Giác Ngộ thực hiện.

BTN_0057.jpg
HT.Thích Trí Quảng bái biệt Đại lão Hòa thượng tân viên tịch

BTN_0060.jpg
HT.Thích Thiện Nhơn chạm tay lên nhục thân Đại lão Hòa thượng tân viên tịch lần cuối cùng

BTN_0061.jpg
HT.Thích Thanh Nhiễu từ Hà Nội cũng đã vào TP.HCM tối 27-3 để đảnh lễ Đại lão Hòa thượng

BTN_0069.jpg
Môn đồ pháp quyến bên nhục thân của vị Thầy khả kính

BTN_0082.jpg
Quỳ bên Thầy như những lần được Đại lão Hòa thượng chỉ giáo

BTN_0075.jpg
Phủ phục đảnh lễ vị Thầy đã tạo lập huệ mạng

BTN_0082.jpg
Chuẩn bị cung thỉnh nhục thân Đại lão Hòa thượng tân viên tịch nhập kim quan

QUANG HAU (5).jpg
HT.Thích Minh Cảnh, đại diện môn đồ pháp quyến tác bạch cung thỉnh

vu giang - ht tri tinh (11).jpg
Đoàn chư Tăng cung nghinh trang nghiêm
 

BTN_0087.jpg
Chư tôn giáo phẩm HĐCM, HĐTS quang lâm cử hành lễ sái tịnh

vu giang - ht tri tinh (24).jpg
Nhục thân Đại lão Hòa thượng được cung thỉnh trong tiếng niệm Phật và chuông trống Bát-nhã liên hồi

BTN_0132.jpg
Chư tôn giáo phẩm HĐCM GHPGVN hộ niệm

BTN_0135.jpg
Thành tâm cung tiễn một vị lãnh đạo tối cao của Giáo hội

BTN_0137.jpg
Cung tiễn một vị Thầy, bậc trưởng thượng, đại dịch giả kinh điển Đại thừa

BTN_0133.jpg
Kim quan và giác linh đài của Đại lão Hòa thượng được tôn trí tại giảng đường chùa Vạn Đức

vu giang - ht tri tinh (3).jpg
Đây là ngôi đại già-lam do Đại lão Hòa thượng khai sơn, kiến thiết huy hoàng

QUANG HAU (11).jpg
Pháp quyến Đại lão Hòa thượng phủ phục trong lễ phát tang

QUANG HAU (14).jpg
TT.Thích Hoằng Tri, một trong những đệ tử của Đại lão Hòa thượng nhận trách nhiệm trụ trì chùa Vạn Đức

BTN_0164.jpg

vu giang - ht tri tinh (19).jpg

BTN_0046.jpg

QUANG HAU (4).jpg

vu giang - ht tri tinh (7).jpg

vu giang - ht tri tinh (4).jpg

vu giang - ht tri tinh (9).jpg

vu giang - ht tri tinh (31).jpg

vu giang - ht tri tinh (32).jpg

BTN_0178.jpg

Nguồn: Giác Ngộ Online