Chùm ảnh: Lễ nhập quan Thượng tọa Thích Thiện Tánh

1905

Ban biên tập Website Phật giáo Kiên Giang xin giới thiệu chùm ảnh lễ nhập quan Thượng tọa Thích Thiện Tánh – nguyên Trụ trì chùa Vĩnh Phước (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang), ảnh do chùa Vĩnh Phước cung cấp.

Ban biên tập Website Phật giáo Kiên Giang xin giới thiệu chùm ảnh lễ nhập quan Thượng tọa Thích Thiện Tánh – nguyên Trụ trì chùa Vĩnh Phước (xã Vĩnh Hòa Hiệp, huyện Châu Thành, Kiên Giang), ảnh do chùa Vĩnh Phước cung cấp.

Ảnh: chùa Vĩnh Phước