Chùm ảnh: Phiên sáng 24/11 Đại hội Phật giáo toàn quốc

531

Sáng nay, 24/11/2012, các thành viên của Giáo hội đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của UBTWMTTQVN.

Sáng nay, 24/11/2012, các thành viên của Giáo hội đã đón nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và của UBTWMTTQVN.

Giáo hội cũng trao bằng Tuyên dương công đức của Giáo hội.

Tiếp đó, Đại hội đã thông qua bản Hiến chương đã được góp ý Tu chỉnh lần thứ V.

Hòa thượng Thích Thiện Pháp đã báo cáo danh sách tấn phong Giáo phẩm Hòa thượng, Ni trưởng, Thượng tọa, Ni sư

Đại hội đã cử hành nghi thức tấn phong Giáo phẩm, thông qua các văn kiện Đại hội, thư gửi Chủ tịch Nước, thư gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước.

Hoàng Tuấn – Cẩm Vân – Bảo Trinh – Đăng Huy (phattuvietnam.net)