Chùm ảnh: Các diễn đàn thảo luận tại Hội thảo khoa học về PG Nam tông Khmer

677

Sau phiên khai mạc Hội thảo khoa học "Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc" vào sáng ngày 11/6/2014 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, các đại biểu đã chia thành 4 diễn đàn với 4 chủ đề khác nhau để cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến tổng hợp.

Sau phiên khai mạc Hội thảo khoa học "Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc" vào sáng ngày 11/6/2014 tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Kiên Giang, các đại biểu đã chia thành 4 diễn đàn với 4 chủ đề khác nhau để cùng nhau thảo luận, đưa ra ý kiến tổng hợp.

Các nhóm chủ đề gồm có: Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc; Những vấn đề Triết học và Phật học trong kinh điển Phật giáo Nam tông Khmer; Phật giáo Nam tông Khmer – các vấn đề hội nhập và phát triển; Phật giáo Nam tông Khmer – các vấn đề về văn hóa, giáo dục.

Xin giới thiệu chùm ảnh trong phiên thảo luận nhóm:


Diễn đàn thứ 1 tại hội trường chính với chủ đề: PG Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc. Chủ tọa gồm có: HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS; HT.Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch HĐTS; HT. Đào Như, Phó viện trưởng Học viện PG Nam tông Khmer và tiến sĩ Nguyễn Quốc Tuấn, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo


HT. Thích Thiện Tâm, Phó Chủ tịch HĐTS trình bày tham luận "PG Nam tông Khmer với PGVN"


Tiến sĩ Phạm Công Khâm (áo trắng), trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy KG


TT. Thích Đồng Bổn, trưởng ban PGVN – Học viện PGVN tại TP.HCM phát biểu


Diễn đàn 3 với chủ đề "Phật giáo Nam tông Khmer – các vấn đề hội nhập & phát triển".Chủ tọa gồm có: HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS; PGS.TS.Vương Xuân Tình


Diễn đàn thứ 2 với chủ đề "Những vấn đề Triết học và Phật học trong kinh điển Phật giáo Nam tông Khmer". Chủ tọa gồm có: HT. Thích Giác Toàn, Phó Chủ tịch HĐTS; TT.Thích Đức Thiện, Phó Tổng Thư ký kiêm Chánh Văn phòng I; TT.Thích Nhật Từ, Phó viện trưởng Học viện PGVN tại TP.HCM và tiến sĩ Chu Văn Tuấn


Diễn đàn 4 với chủ đề "Phật giáo Nam tông Khmer – các vấn đề văn hóa". Chủ tọa gồm có: HT.Thích Minh Thiện, Phó ban Hoằng pháp TW và GS.TS.Lê Hồng Lý

Ảnh: Minh Triết