Chương trình “Tiếp sức mùa thi năm 2016” của Phật giáo Kiên Giang

2834

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
TỈNH KIÊN GIANG
BAN TRỊ SỰ
—————
Số:083/TB/BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———————————–
Kiên Giang, ngày 20 tháng 6 năm 2016

V/v hỗ trợ chương trình “tiếp sức mùa thi”
kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016

Kính gửi: Ban chỉ đạo THPT quốc gia năm 2016 Tỉnh KG

              Ban Tiếp Sức Mùa Thi Tỉnh kiên Giang

              UBND các Huyện, Thị, TP trong Tỉnh

              UBMTTQVN các Huyện, Thị, TP trong Tỉnh

– Căn cứ Chỉ thị số: 1011/CT-UBND, ngày 04/5/2016 của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Kiên Giang v/v Tăng cường chỉ đạo công tác tổ chức kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2016.

– Căn cứ Thư ngỏ ngày 06 tháng 6 năm 2016 của Ban Chỉ Đạo Thi THPT Quốc Gia Năm 2016 Tỉnh Kiên Giang.

Những năm qua Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang có tổ chức chương trình “Tiếp sức mùa thi” để giúp cho các em có hoàn cảnh khó khăn đi thi Đại học tại thành phố Cần Thơ  và An Giang.

Nhằm có sự phối hợp đồng bộ trong thực hiện chủ trương xã hội hóa giáo dục, và hỗ trợ phần ăn, chỗ nghỉ, phương tiện xe, đò cho các em học sinh thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và thi đại học ở các điểm thi tại địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang xin thông báo đến các em học sinh, Quý vị phụ huynh học sinh, Ban tiếp sức mùa thi Tỉnh kiên Giang, Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc Gia năm 2016 tại tỉnh Kiên Giang cùng quý cơ quan hữu quan tại các huyện, thị, TP trong tỉnh được biết, để tiện liên lạc và phối hợp nhằm tạo điều kiện và hỗ trợ miễn phí tốt nhất giúp đỡ các em gồm phần ăn, chỗ nghỉ và phương tiện xe đò trong thời gian tham dự kỳ thi Trung học Phổ Thông và thi Đại học. (đính kèm danh sách các chùa trong toàn tỉnh hỗ trợ phần ăn, chổ nghỉ và phương tiện xe, đò).

Mọi chi tiết xin liên hệ Ban Tổ chức hỗ trợ chương trình tiếp sức mùa thi năm 2016

Chùa Phật Quang: số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, Tp.Rạch Giá

– Đại Đức Thích Minh Nhẫn, Tel: 0982760624, Phó ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

– Đại Đức Thích Phước Thắng Tel: 0913833403, Phó thư ký kiêm Chánh VP Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang.

– Đại Đức Thích Pháp Trí Tel: 0939272244, Phó thư ký kiêm phó VP Ban trị sự GHPGVN Tỉnh Kiên Giang.

– ĐĐ Thích Minh Khải, Tel: 0989974410 Trưởng Ban TTXH Phật giáo Kiên Giang.

– ĐĐ Thích Tuệ Giải, Tel: 0913392105 Phó Giám viện chùa Phật Quang

Website: www.phatgiaokiengiang.com hoặc www.phatquang.com

E-mail: phatquang1980@gmail.com  facebook: thich minh nhan

Nay Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang gửi thông báo này đến quý cơ quan hữu quan biết để tiện liên hệ và cùng phối hợp tạo điều kiện tốt nhất cho các em thí sinh được an tâm thuận lợi tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016.

Trân trọng kính chào.

Nơi nhận:

– Như trên
“ Để phối hợp và giúp đỡ”.
– Lưu VP.

T.M BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH KIÊN GIANG
Phó Ban kiêm Chánh Thư ký

ĐĐ Thích Minh Nhẫn
Trưởng Ban tổ chức “Tiếp sức mùa thi”

 

Văn bản đính kèm theo thông báo số: 83

Danh sách các Chùa trong tỉnh Tiếp sức mùa thi năm 2016:

Hỗ trợ phần ăn, chỗ nghỉ và phương tiện xe, đò cho học sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 Tại Tỉnh kiên Giang.

Quý vị phụ huynh, học sinh và quý cơ quan hữu quan có thể liên lạc một trong những địa điểm thuận lợi hoặc gần nhất sau đây để đăng ký trợ giúp hoặc phối hợp để hỗ trợ cho thí sinh. Nếu gặp trở ngại vui lòng liên lạc về văn phòng Ban Tổ chức Chương trình tiếp sức mùa thi của Giáo hội Phật giáo Việt Nam  tỉnh Kiên Giang:

Chùa Phật Quang: số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, Tp.Rạch Giá

Đại Đức Thích Minh Nhẫn, Tel: 0982760624,  Phó Ban kiêm Chánh Thư ký Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang – trụ trì chùa Phật Quang.

Website:www.phatgiaokiengiang.com hoặc www.phatquang.com

E-mail:phatquang1980@gmail.comfacebook:thich minh nhan

Hỗ trợ phần ăn và chỗ nghỉ cho Học sinh thi tuyển Đại học tại

TP Rạch Giá và Trường Đại Học Kiên Giang

TP. Rạch Giá:

 1. Chùa Phật Quang hỗ trợ 200 chỗ nghỉ và phần ăn tại chùa. Đồng thời phục vụ thêm 4000 suất ăn tại các điểm thi, mỗi ngày 1000 suất ăn, trưa 500 suất, chiều 500.
  Liên lạc: số 83 Quang Trung, phường Vĩnh Quang, Tp.Rạch Giá, Tel: 0913392105 (Đại Đức Thích Tuệ Giải, Phó Giám viện chùa Phật Quang)
 2. Chùa Thập Phương Mỗi ngày hỗ trợ 200 suất ăn trưa phục vụ tại các điểm thi.
  Liên lạc: Chùa Thập Phương đường Lê Lai Tel: 0939272244 (Đại Đức Thích Pháp Trí Trụ trì Chùa Thập Phương)
 3. Tịnh Xá Ngọc Sơn hỗ trợ 100 chỗ nghỉ và phần ăn tại Tịnh Xá. Liên lạc: ĐĐ Thích Minh Khải, Tel: 0989974410 (Phó Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Sơn, đường Mạc Cửu, Phường Vĩnh Thanh).
 4. Chùa An Phước hỗ trợ 100 chỗ nghỉ và phần ăn. Liên lạc: Đại Đức Thích Phước Thắng Tel: 0913833403 (Trụ trì chùa An Phước Đường Nguyễn Trung Trực phường An Hòa)
 5. Tịnh Xá Ngọc Tâm hỗ trợ 100 chổ nghỉ và phần ăn.
  Liên lạc: Ni sư Thích Nữ Nhu Liên Tel: 01234829660 (trụ trì Tịnh Xá Ngọc Tâm  đường Ngô Văn Sở Phường An Hòa).
 6. Chùa Tam Bảo hỗ trợ 50 chỗ nghỉ và phần ăn.
  Liên lạc: Đại đức Thích Thiện Chí 094809664 hoặc 01685003041 (Phó Trụ trì chùa Tam Bảo Phường Vĩnh Bảo).
 7. Chùa Bửu Khánh hỗ trợ 50 chỗ nghỉ và phần ăn.
  Liên lạc: Đại đức Thích Huệ Tài tel: 0983885539 (Trụ trì Chùa Bửu Khánh 708 đường Nguyễn Trung Trực Phường Vĩnh Lạc).
 8. Chùa Ngọc Bửu Hương hỗ trợ 100 chỗ nghỉ và phần ăn.
  Liên lạc: Đại đức Thích Trí Dũng Tel: 0904646026 (Trụ trì Chùa Ngọc Bửu Hương Phường Vĩnh Hiệp).
 9. Chùa Phước Thạnh hỗ trợ 50 chỗ nghỉ và phần ăn.
  Liên lạc: Đại đức Thích Minh Thanh tel: 01688889157 (Trụ trì chùa Phước Thạnh, phường Vĩnh Hiệp).

Tiếp sức Mùa thi tại các huyện, thị

1. Huyện Châu Thành:

 • Tịnh Xá Ngọc Hòa hỗ trợ 100 chỗ nghỉ và phần ăn tại Tịnh Xá. Xin liên lạc: Ni sư Thích Nữ Phương Liên, tel: 01275099134 (Trụ trì Tịnh Xá Ngọc Hòa Thị trấn Minh Lương).

2. Huyện Giồng Riềng:

 • Chùa Pháp Hòa tại thị trấn Giồng Riềng hỗ trợ 100 phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện, xin liên lạc: Sư Cô Thích Nữ Như Pháp Tel: 0904753775 (Trụ trì chùa Pháp Hòa).
 • Chùa Phước Hưng xã Thạnh Phước hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin liên lạc: Đại Đức Thích Thiện Hải Tel: 0933424215 (Trụ trì Chùa Phước Hưng).    
 • Chùa Dân An xã Hòa Thuận hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin liên lạc: Đại đức Thích Minh Kính Tel: 0948757282 (Trụ trì Chùa Dân An).
 • Chùa Bảo Quang tại xã Hòa Hưng hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin liên lạc: Đại đức Thích Tuệ Tánh Tel: 0944020802 (Phó Ban Trụ trì).

3. Huyện Gò Quao:

 • Chùa Bửu Đức tại thị trấn Gò Quao, hỗ trợ  phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện, xin liên lạc: Đại Đức Thích tâm Tịnh Tel: 01206779686 ( Trụ trì chùa Bửu Đức).
 • Chùa Từ Vân tại xã Định An hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin liên lạc: Đại đức Thích Minh Thân Tel: 0949754623 (Trụ trì Chùa Từ Vân).

4. Huyện Tân Hiệp:

 • Chùa Đông Hải tại xã Thạnh Đông A, hỗ trợ phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện xin liên lạc: Sư cô Thích Nữ Như Giác Tel: 0984409433 (Trụ trì chùa Đông Hải).
 • Chùa Kiên Tân tại thị trấn Tân Hiệp hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin liên lạc: Ni sư Thích nữ Như Huệ Tel: 0933558830 (Trụ trì chùa Kiên Tân).

5. Huyện An Biên:

 • Tịnh Xá Ngọc Hưng hỗ trợ phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện Tel: xin liên lạc Tel: 0946755590 (Sư cô Thích Nữ Đạt Liên).

6. Huyện An Minh:

 • Chùa Thạnh An tại xã Tân Thạnh hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá xin liên lạc: Đại Đức Thích Thiện Nhựt Tel: 0903600780 (Trụ trì Chùa Thạnh An).

7. Huyện U Minh Thượng:

 • Chùa Thiên Sơn hỗ trợ phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện, xin liên lạc: Sư cô Thích Nữ Diệu Thanh Tel: 0987143813 (Trụ trì chùa Thiên Sơn).
 • Chùa Phổ Hiền hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá xin lạc: Sư cô Thích Nữ Huệ Hiền Tel: 0917763122 (Trụ trì chùa Phổ Hiền).

8. Huyện Vĩnh Thuận:

 • Chùa Phước Linh tại thị trấn Vĩnh Thuận hỗ trợ 80 phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện và hỗ trợ xe đưa rước 60 học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá xin lạc: Đại Đức Thích Huệ Như tel: 0942159966 (Trụ trì chùa Phước Linh).

9. Huyện Hòn Đất:

 • Chùa Bửu Sơn tại thị trấn Sóc Xoài hỗ trợ  phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện, xin liên lạc: Đại đức Thích Minh Khải Tel: 0944996610 (trưởng ban Trị sự Phật Giáo Hòn Đất).
 • Chùa Phật Quang Chánh Giác tại xã Bình Giang hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin liên lạc: Đại đức Thích Tuệ Định Tel: 01237977040 (Trụ trì Chùa Phật Quang Chánh Giác).

10. HuyệnKiên Lương:

 • Chùa Phổ Quang tại thị trấn Kiên Lương hỗ trợ phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện và hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin liên lạc: Thượng tọa Thích Phước Ân Tel: 0945333629 (Trụ trì chùa Phổ Quang).

11. Thị Xã Hà Tiên:

 • Chùa Phù Dung Phường Bình San hỗ trợ phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại thị xã và hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin lạc: Đại Đức Thích Huệ Tâm Tel: 0918526929 (Trưởng ban Trị sự Phật giáo Hà Tiên).

12. Huyện Giang Thành:

 • Chùa Phú Hội tại xã Vĩnh Phú hỗ trợ phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện và hỗ trợ xe đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin lạc: Đại Đức Thích Phước Độ Tel: 0949266926 (Trụ trì chùa Phú Hội).

13. Huyện Kiên Hải:

 • Tịnh xá Phụng Hoàng  tại xã Hòn Tre hỗ trợ xe, đò đưa rước học sinh đi thi Đại học tại Rạch Giá, xin lạc: Đại Đức Thích Minh Thanh Tel: 0917766511 (Trụ trì TX Phụng Hoàng).

14. Huyện Phú Quốc:

Chùa Hưng Sơn (Am cô 6) tại thị trấn Dương Đông hỗ trợ phần ăn trưa mỗi ngày cho các em học sinh thi Trung học phổ thông tại huyện, xin liên lạc: Đại đức Thích Thiên Minh Tel: 0939537480 (Trụ trì chùa Hưng Sơn).