Cải đạo kiểu: Vòng tràng hạt có hình chúa Giê Su để “trừ tà” ?

743

Tuần vừa rồi, chúng tôi ngồi uống nước chè xanh tại 68 Ngô Quyền, Hà Nội, được bà bán nước chè tên là Tâm khoe vừa được người nhà Chùa tặng vòng tràng hạt đeo vào để trừ tà?! Tò mò chúng tôi hỏi xem và thấy chiếc vòng in hình Chúa Giê Su.

Tuần vừa rồi, chúng tôi ngồi uống nước chè xanh tại 68 Ngô Quyền, Hà Nội, được bà bán nước chè tên là Tâm khoe vừa được người nhà Chùa tặng vòng tràng hạt đeo vào để trừ tà?! Tò mò chúng tôi hỏi xem và thấy chiếc vòng in hình Chúa Giê Su. Chúng tôi hỏi sao lại người nhà Chùa tặng, thì bà Tâm khoe: “này con, bác mới được tặng chiếc vòng tay để trừ tà, có hình các đức Chúa, đã được Cha làm phép rồi”.

Bác quý tôi lắm, nên tôi hỏi mượn bác đưa ngay. Thoạt nhìn, chúng ta thấy chiếc vòng gần giống vòng tràng hạt thường bán ở các Chùa, nhưng chỉ khác là có hình ảnh không phải của đạo Phật. Do vậy, các tay chân của "tổ chức tôn giáo nào đó" đi tuyên truyền cải đạo thường dùng thủ đoạn rất hạ cấp và kém văn minh, có thể nói là đi lừa đảo người nhẹ dạ cả tin là vong của nhà Chùa phát cho để trừ tà?

Vì họ biết, nếu nói vòng của Nhà thờ thì chắc chắn bà con sẽ không nhận và không đeo, nhưng chúng lừa là của nhà Chùa, bà con đặc biệt là những người hiểu biết  tín ngưỡng của mình chưa sâu rất dễ mắc mưu.

Đây là một trong muôn vàn thủ đoạn cải đạo rất "mông muội", chúng đánh vào các đối tượng có hiểu biết chưa sâu như các em nhỏ cơ nhỡ, những người buôn bán nhỏ, các bà, mẹ bán nước ở các quán cóc ven đường…

Chánh Thường (Nguồn: Tôn giáo & Dân tộc)