Công văn V/v tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014 tại địa phương

574

Quý Cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014.

 

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
————————-

Số : 040 /CV/HĐTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
————————————-

 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 02 năm 2014

 

V/v tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) 2014 tại địa phương 

Kính gửi: – Ủy ban Nhân dân,

                 – Ban Dan vận,

                 – Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

                 – Sở Nội vụ/Ban Tôn giáo,

                – Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch,

                – Sở Công an các tỉnh, thành phố

− Căn cứ công văn số 614/NG-TCQT ngày 04/9/2013 của Bộ Ngoại giáo Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

− Căn cứ công văn số 499/TGCP-PG ngày 03/6/2013 của Ban Tôn giáo Chính phủ;

− Căn cứ Thông bạch số 011/TB.HĐTS ngày 21/01/2014 của Ban Thường trực Hội đồng Trị sự GHPGVN.

Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014 – PL. 2558 tổ chức tại Việt Nam từ ngày 07 đến 10/5/2014 tại Trung tâm Phật giáo Tràng An, chùa Bái Đính, tỉnh Ninh Bình là một sự kiện quan trọng, đại hoan hỷ của Tăng Ni, Phật tử Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong và ngoài nước.

Để Đại lễ Phật đản thực sự là Lễ hội Văn hóa, quy mô, hoành tráng của Giáo hội Phật giáo Việt Nam tại Trung ương cũng như các địa phương trong toàn quốc, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trân trọng kính đề nghị:

Quý Cơ quan chức năng Nhà nước có thẩm quyền quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Trị sự GHPGVN cấp quận, huyện, thị xã, thành phố triển khai công tác tổ chức Đại lễ Phật đản (Vesak) năm 2014, Phật lịch 2558 được thành tựu tốt đẹp trên các mặt công tác như: Tổ chức Tuần lễ Văn hóa Phật đản; Phát hình, phát thanh chương trình Đại lễ Phật đản; Diễu hành xe hoa; treo cờ Nước, cờ Phật giáo, treo bằng rol, biểu ngữ, áp phích về Đại lễ Phật đản tại các đường phố, các trung tâm, giao lộ…; Lễ hội Văn hóa, ẩm thực, hoa đăng, thắp nến cầu nguyện hòa bình, đặt vòng hoa tưởng niệm tại các đài Liệt sĩ, tặng quà cho Gia đình chính sách, đồng bào nghèo v.v…

Rất mong được sự quan tâm hỗ trợ của Quý Cơ quan chức năng.

Trân trọng kính chào và chân thành cảm ơn.

Nơi nhận :
– Như trên
– UBND, UBMTTQVN, Phòng Nội vụ, Công an
– Phòng VHTT quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
                           "để biết và hỗ trợ”
– Lưu.
TM. BAN THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
P.CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC kiêm TỔNG THƯ KÝ
 (đã ký)
 Hòa thượng THÍCH THIỆN NHƠN