Danh sách Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ VII

735

Danh sách chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ VII

Danh sách chư Tôn Trưởng lão Hòa thượng Thành viên Hội đồng Chứng minh GHPGVN nhiệm kỳ VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH
_______________________________________________________________

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN
NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1.  Hòa thượng Thích Phổ Tuệ – Tp. Hà Nội
2.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Tp. Hồ Chí Minh
3.  Hòa thượng Thích Minh Nhuận – Tp. Hồ Chí Minh
4.  Hòa thượng Thích Thanh Bích – Tp. Hà Nội
5.  Hòa thượng Thích Phước Thành – Tỉnh Bình Định
6.  Hòa thượng Thích Thanh Từ – Tỉnh Lâm Đồng
7.  Hòa thượng Thích Diệu Tâm – Tỉnh Đồng Nai
8.  Hòa thượng Thích Chí Tín – Tỉnh Khánh Hoà
9.  Hòa thượng Thích Chơn Ngộ – Tỉnh Quảng Nam
10.  Hòa thượng Danh Nhưỡng – Tỉnh Kiên Giang

11.  Hòa thượng Thích Từ Nhơn Tp. Hồ Chí Minh
12.  Hòa thượng Thích Đạt Pháp-  Tỉnh Long An
13.  Hòa thượng Thích Hiển Tu – Tp. Hồ Chí Minh
14.  Hòa thượng Thích Đức Phương – Tỉnh Thừa Thiên Huế
15.  Hòa thượng Thích Đỗng Quang – Tỉnh Gia Lai
16.  Hòa thượng Thích Thiện Bình – Tỉnh Khánh Hoà
17.  Hòa thượng Thích Đạt Đồng – Tỉnh Long An
18.  Hòa thượng Thích Tịnh Trí Tỉnh – Bình Thuận
19.  Hòa thượng Thích Đức Nghiệp – Tp. Hồ Chí Minh
20.  Hòa thượng Thích Tắc An – Tp. Hồ Chí Minh

21.  Hòa thượng Thích Giác Thuận – Tỉnh Sóc Trăng
22.  Hòa thượng Thích Mật Hạnh – Tỉnh Bình Định
23.  Hòa thượng Thích Giác Nhường – TP. Cần Thơ
24.  Hòa thượng Thích Minh Tâm – Tỉnh Nam Định
25.  Hòa thượng Thích Nhật Tân – Tỉnh Nam Định
26.  Hòa thượng Thích Hiển Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
27.  Hòa thượng Thích Thanh Dũng – Tỉnh Bắc Giang
28.  Hòa thượng Thích Tánh Hải – Tỉnh Lâm Đồng
29.  Hòa thượng Thích Thiện Tâm – Tỉnh Đồng Tháp

30.  Hòa thượng Thích Quảng Mẫn – Tp. Hải Phòng
31.  Hòa thượng Thích Thanh Sam – Tỉnh Bắc Ninh
32.  Hòa thượng Thích Thanh Đàm – Tỉnh Ninh Bình
33.  Hòa thượng Thích Thanh Dục – Tỉnh Thái Bình
34.  Hòa thượng Thích Viên Giác – Tp. Hồ Chí Minh
35.  Hòa thượng Thích Minh Tuấn – Tp. Đà Nẵng
36.  Hòa thượng Thích Viên Minh – Tp. Đà Nẵng
37.  Hòa thượng Thích Thiện Duyên – Tỉnh Quảng Nam
38.  Hòa thượng Thích Trí Tâm – Tỉnh Khánh Hoà
39.  Hòa thượng Thích Giác Đức – Tỉnh Bến Tre

40.  Hòa thượng Thích Giác Phúc – Tp. Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Thích Giác Tường – Tp. Hồ Chí Minh
42.  Hòa thượng Thích Thiện Hiệp – Tỉnh Đồng Tháp
43.  Hòa thượng Kim Sa Rinh – Tỉnh Vĩnh Long
44.  Hòa thượng Diệp Thương – Tỉnh Trà Vinh
45.  Hòa thượng Sơn Khune Tỉnh – Trà Vinh
46.  Hòa thượng Thích Thiện Trinh – Tỉnh An Giang
47.  Hòa thượng Chau Tinh – Tỉnh An Giang
48.  Hòa thượng Chau Ty – Tỉnh An Giang
49.  Hòa thượng Dương Nhơn – Tỉnh Sóc Trăng

50.  Hòa thượng Danh Pol – Tỉnh Kiên Giang
51.  Hòa thượng Lý Liêu – Tỉnh Kiên Giang
52.  Hòa thượng Thích Huệ Thông – Tỉnh Bình Dương
53.  Hòa thượng Dương Dal – Tỉnh Sóc Trăng
54.  Hòa thượng Thích Bửu Thông – Tỉnh Tiền Giang
55.  Hòa thượng Thích Thiện An – Tỉnh Đồng Tháp
56.  Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Tỉnh Bình Định
57.  Hòa thượng Thích Minh Chánh – Tỉnh Đồng Nai
58.  Hòa thượng Thích Nhuận Thanh – Tỉnh Bình Phước
59.  Hòa thượng Thích Chơn Phát – Tỉnh Quảng Nam

60.  Hòa thượng Thích Như Thọ – Tp. Đà Nẵng
61.  Hòa thượng Thích Trí Hải – Quảng Trị
62.  Hòa thượng Thích Đồng Tâm – Ninh Thuận
63.  Hòa thượng Thích Huệ Thành – Bến Tre
64.  Hòa thượng Sơn Tơn – Trà Vinh
65.  Hòa thượng Sơn Pen – Trà Vinh
66.  Hòa thượng Thạch Hu – Trà Vinh
67.  Hòa thượng Thích Thiện Thông – Trà Vinh
68.  Hòa thượng Thích Thiện Thanh – Long An
69.  Hòa thượng Thích Tịnh Khai – Tây Ninh

70.  Hòa thượng Thích Trí Tịnh – Bà Rịa Vũng Tàu
71.  Hòa thượng Thích Giác Cầu – Bà Rịa Vũng Tàu
72.  Hòa thượng Thích Tâm Từ – Bình Dương
73.  Hòa thượng Thích Giác Dũng – Đak Lak
74.  Hòa thượng Thích Từ Hương Gia Lai
75.  Hòa thượng Thích Giác Ngộ – Lâm Đồng
76.  Hòa thượng Thích Như Ý – Khánh Hòa
77.  Hòa thượng Thích Tâm Thủy – Phú Yên
78.  Hòa thượng Thích Huệ Ấn – Thừa Thiên Huế
79.  Hòa thượng Thích Thiện Thuận – An Giang

80.  Hòa thượng Chau Sưng – An Giang
81.  Hòa thượng Thích Thiện Minh – An Giang
82.  Hòa thượng Thích Viên Minh – Tp. Hồ Chí Minh
83.  Hòa thượng Thích Giác Lai – Tp. Hồ Chí Minh
84.  Hòa thượng Lý Sân – Tp. Cần Thơ
85.  Hòa thượng Thích Quảng Lợi – Hà Nội
86.  Hòa thượng Thích Quang Đạo – Đồng Nai
87.  Hòa thượng Thích Từ Hiệp – Tp. Hồ Chí Minh
88.  Hòa thượng Thích Thiện Chơn – Tp. Hồ Chí Minh (Q.8)
89.  Hòa thượng Thích Giác Tràng – Quảng Nam