Danh sách ủy viên dự khuyết HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII

542

Danh sách ủy viên dự khuyết HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII

Danh sách ủy viên dự khuyết HĐTS GHPGVN nhiệm kỳ VII

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ
________________________________________________________

DANH SÁCH ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT
HỘI ĐỒNG TRỊ SỰ GHPGVN NHIỆM KỲ VII (2012 – 2017)

1.  Hòa thượng Thích Thanh Ngọc – Tp. Hồ Chí Minh
2.  Hòa thượng Thích Viên Đạt – Bình Định
3.  Hòa thượng Thích Như Quang – Bình Định
4.  Đại đức Thích Huệ Khai – Đồng Nai
5.  Thượng tọa Thích Trí Chơn – Tp. Hồ Chí Minh
6.  Hòa thượng Thích Trí Viên – Khánh Hòa
7.  Hòa thượng Thích Minh Châu – Khánh Hòa
8.  Hòa thượng Thích Nguyên Quang – Khánh Hòa
9.  Đại đức Thích Phước Chí – Bạc Liêu
10.  Thượng tọa Thích Minh Hạnh – Sóc Trăng
11.  Đại đức Thích Viên Quang – An Giang
12.  Thượng tọa Thích Viên Minh – Trà Vinh
13.  Đại đức Thích Quang Thạnh – Tp. Hồ Chí Minh
14.  Thượng tọa Thích Nhật Từ – Tp. Hồ Chí Minh
15.  Thượng tọa Thích Viên Trí – Tp. Hồ Chí Minh
16.  Thượng tọa Thích Giác Pháp – Tp. Hồ Chí Minh
17.  Đại đức Thích Giác Hoàng – Tp. Hồ Chí Minh
18.  Hòa thượng Thích Thiện Thành – Quảng Nam
19.  Thượng tọa Thích Nguyên Thành – Thừa Thiên Huế
20.  Đại đức Thích Kiên Tuệ – Thừa Thiên Huế
21.  Đại đức Thích Minh Tiến – Kiên Giang
22.  Đại đức Thích Minh Nhẫn – Kiên Giang
23.  Thượng tọa Thích Tĩnh Cường – Bình Phước
24.  Ni trưởng Thích nữ Như Châu – Tp. Hồ Chí Minh
25.  Ni trưởng Thích nữ Diệu Cảnh – Tp. Đà Nẵng
26.  Ni sư Thích nữ Tuệ Liên – Đồng Nai
27.  Cư sĩ Nguyễn Đức Châu – Tp. Hồ Chí Minh
28.  Đại đức Thích Nguyên Hạnh  – Tp. Hồ Chí Minh
29.  Thượng tọa Thích Giác Sơn – Bình Thuận
30.  Đại đức Thích Lệ Trí – Long An
31.  Hòa thượng Trần Phương – Kiên Giang
32.  Thượng tọa Danh Liêm – Kiên Giang
33.  Thượng tọa Danh Phản – Kiên Giang
34.  Đại đức Danh Nâng – Kiên Giang
35.  Thượng tọa Trần Văn Tha – Sóc Trăng
36.  Hòa thượng Trần Kiến Quốc – Sóc Trăng
37.  Đại đức Thạch Nê (Pháp Quyền) – Bình Phước
38.  Đại đức Thích Bình Tâm – Tp. Cần Thơ
39.  Hòa thượng Thích Minh Chơn – Tp. Hồ Chí Minh
40.  Thượng tọa Thích Giác Trí – Tp. Hồ Chí Minh
41.  Hòa thượng Minh Giác – Tp. Hồ Chí Minh
42.  Thượng tọa Giác Sơn – Vĩnh Long
43.  Thượng tọa Minh Hạnh – Bà Rịa – Vũng Tàu
44.  Thượng tọa Pháp Cao – Tp. Đà Nẵng
45.  Ni trưởng Thích nữ Huệ Giác – Đồng Nai
46.  Thượng tọa Thích Giác Hiệp – Tp. Hồ Chí Minh
47.  Đại đức Thích Tâm Chính – Ban Phật giáo Quốc tế
48.  Ni sư Thích Đàm Hòa – Thanh Hóa
49.  Ni sư Thích nữ Diệu Ngộ – Tp. Cần Thơ
50.  Thượng tọa Thích Huệ Công – Tp. HCM (Phật giáo Người Hoa)
51.  Đại đức Thích Nguyên Đạt – Thừa Thiên Huế
52.  Đại đức Thích Minh Thuận – Phú Thọ
53.  Sư cô Thích Diệu Nhẫn – Nghệ An
54.  Thượng tọa Thích Tắc Ngộ – Long An
55.  Thượng tọa Thích Thiện Toàn – Tp. Đà Nẵng
56.  Thượng tọa Thích Từ Nghiêm – Tp. Đà Nẵng
57.  Thượng tọa Thích Quảng Thiện – Khánh Hòa
58.  Đại đức Thích Đồng Huệ – Hà Giang
59.  Thượng tọa Thích Huệ Phước – Thừa Thiên Huế
60.  Đại đức Châu Hoài Thái – Kiên Giang
61.  Đại đức Thích Đạo Phước – Đồng Nai
62.  Ni sư Thích nữ Như Thảo – Tp. Hồ Chí Minh
63.  Ni sư Thích nữ Phụng Liên – Tp. Hồ Chí Minh
64.  Thượng tọa Thích Quảng Thiện – Quảng Trị
65.  Thượng tọa Thích Phước Minh – Quảng Nam
66.  Thượng tọa Thích Tâm Minh – Tp. Hồ Chí Minh