GHPGVN gửi lời phân ưu tới Chính phủ, Nhân dân Nepal

621

Tăng, ni, phật tử Việt Nam xin nguyện cầu cho các tử nạn trong trận động đất kinh hoàng này sớm sinh về cảnh giới an lành; cầu chúc cho những người còn sống sau thảm họa này mau chóng ổn định cuộc sống, và đất nước Nepal của các bạn tiếp tục phát triển.

Tăng, ni, phật tử Việt Nam xin nguyện cầu cho các tử nạn trong trận động đất kinh hoàng này sớm sinh về cảnh giới an lành; cầu chúc cho những người còn sống sau thảm họa này mau chóng ổn định cuộc sống, và đất nước Nepal của các bạn tiếp tục phát triển.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày 29/04/2015

Kính gửi:    – Ngài Tổng thống Nepal;

                   – Ngài Đại sứ Nepal tại Việt Nam;

                   – Ngài lãnh đạo tinh thần của Phật giáo Nepal, Chư tôn đức tăng già Nepal và nhân dân, phật tử Nước Cộng hòa Nepal

Được biết ngày 25/04/2015 vừa qua, một trận động đất mạnh 7,8 độ richter đã xảy ra tại đất nước các bạn, cướp đi sinh mạng của hơn 5.000 con người và làm hơn 10 nghìn người bị thương. Trước thảm họa thật đau thương và mất mát quá lớn này, Tăng, ni, phật tử Việt Nam xin gửi đến Chính phủ và Nhân dân Nepal sự cảm thông và chia buồn sâu sắc nhất. 

Tăng, ni, phật tử Việt Nam xin nguyện cầu cho các tử nạn trong trận động đất kinh hoàng này sớm sinh về cảnh giới an lành; cầu chúc cho những người còn sống sau thảm họa này mau chóng ổn định cuộc sống, và đất nước Nepal của các bạn tiếp tục phát triển.

TM. TĂNG NI PHẬT TỬ
GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM
Đức Pháp Chủ 

 

Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ

Theo: phatgiao.org.vn