Giảng sư Thích Minh Nhẫn giảng Chủ đề: Làm tốt bổn phận người Phật tử tại gia – Đời sống an lành – Sự nghiệp phát triển bền vững

6050

Thượng toạ giảng sư Thích Minh Nhẫn giảng pháp tại Tịnh Xá Ngọc Hưng huyện An Biên tỉnh Kiên Giang
Chủ đề: Làm tốt bổn phận người Phật tử tại gia – Đời sống an lành – Sự nghiệp phát triển bền vững

FB: www.facebook.com/chuaphatquangkg
Thỉnh thuyết giảng liên hệ: 0913392105 (Đại Đức Tuệ Giải) 0944996610 (Đại Đức. Minh Khải)