HÀNG NGÀN PHẬT TỬ TẬP TRUNG VỀ CHÙA PHẬT QUANG TP RẠCH GIÁ NGHE ĐỨC HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH GIÁO HỘI CHÚC TẾT

1602

HÀNG NGÀN PHẬT TỬ TẬP TRUNG VỀ CHÙA PHẬT QUANG TP RẠCH GIÁ NGHE ĐỨC HÒA THƯỢNG CHỦ TỊCH GIÁO HỘI CHÚC TẾT
Hôm nay vào lúc 13g30 ngày mùng 01 Tết năm Mậu Tuất tại chùa Phật Quang Tp Rạch Giá, có trên 1500 Phật tử của các đạo tràng tu học của chùa, đã câu hội về bổn tự dưới sự chủ trì của TT Thích Minh Nhẫn Trụ Trì Chùa Phật Quang để tham dự buổi lễ CHÚC TẾT ĐẦU NĂM do bổn tự tổ chức.
Trước tiên Quý Phật tử được hướng dẫn đảnh lễ Tam Bảo và đọc bài Kinh PHƯỚC ĐỨC và sau đó thì nghe lời chúc Tết của của Đức Hòa Thượng Thích Thiện Nhơn Chủ Tịch Giáo hội Phật giáo Việt Nam và nghe thời thuyết pháp đầu năm 2018 do Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm Phó Chủ Tịch Hội Đồng Trị sự, Trưởng Ban Hoằng Pháp Trung Ương thuyết giảng. Quý Phật tử vô cùng hoan hỷ khi ngày đầu năm được nghe lời huấn thị của Chư Tôn Đức giáo phẩm.