Hội thảo khoa học Phật giáo Nam tông Khmer sẽ được tổ chức tại Kiên Giang (*)

1456

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày bốn vị sư Khmer hy sinh vì sự nghiệp trường tồn của đạo pháp, giải phóng dân tộc, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Hội thảo Khoa học.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày bốn vị sư Khmer hy sinh vì sự nghiệp trường tồn của đạo pháp, giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: Phật giáo Nam tông Khmer đồng hành cùng dân tộc.

Hội thảo diễn ra vào ngày thứ Tư, 11-6-2014 (cả ngày) tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.


Tháp Cù Là – Di tích lịch sử văn hóa thờ 4 vị sư liệt sĩ tại huyện Châu Thành (Kiên Giang)
ảnh: Minh Triết

Ban Tổ chức đã có thư ngỏ, trân trọng kính mời chư tôn đức Tăng Ni, các nhà nghiên cứu và nhân sĩ trí thức viết tham luận về các nhóm chủ đề sau đây:

Nhóm chủ đề thứ nhất: Nguồn gốc, lịch sử và truyền thừa của Phật giáo Nam tông Khmer: Quá trình hình thành của Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam, Những sự kiện của Phật giáo Nam tông Khmer trong lịch sử, Quá trình truyền thừa của Phật giáo Nam tông Khmer ở Việt Nam, Tinh thần sự kiện ngày 10-6-1974 bốn vị sư Khmer đã anh dũng hy sinh, Sự tham gia của Phật giáo Nam tông Khmer trong cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ.

Nhóm nội dung thứ hai: Những vấn đề Triết học và Phật học trong Kinh điển Phật giáo Nam tông Khmer: Vũ trụ và con người,  Hạnh phúc và tự do, Văn hóa và đạo đức, Giới Định Tuệ (triết lý nhân sinh) và đạo đức, Giáo dục và mỹ học.

Nhóm nội dung thứ ba: Phật giáo Nam tông Khmer hội nhập và phát triển: Phật giáo Nam tông Khmer và văn hóa vùng Nam bộ, Phật giáo Nam tông Khmer với Phật giáo Việt Nam, Phật giáo Nam tông Khmer trên con đường hội nhập và phát triển hiện nay, Giáo dục Phật giáo Nam tông Khmer trên bước đường hội nhập và phát triển, Phật giáo Nam tông Khmer đối với việc bảo vệ môi trường, Phật giáo Nam tông Khmer với việc xây dựng xã hội bền vững.

Thời gian nộp bài tham luận cho Ban Thư ký từ 16-4-2014 đến 16-5-2014.

H.D
Theo: Giác Ngộ Online

(*) Tiêu đề do PGKG đặt lại