Hình ảnh các bạn trẻ vô cùng xúc động khi dự Lễ Hoa Đăng Khóa 3 – Khóa tu mùa hè 2016 “Tưởng nhớ Ân chá nghĩa mẹ”

2280

Lễ Hòa Đăng “TƯỞNG NHỚ ÂN CHA NGHĨA MẸ” ngày 23/7/2016 tại Khóa 3 – Khóa tu mùa hè 2016 tại chùa Phật Quang Tp Rạch Giá

Hình ảnh các bạn trẻ vô cùng xúc động khi tham dự Lễ Hoa Đăng

“Tưởng nhớ Ân chá nghĩa mẹ”

1 2 3 4 5 6a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 28 29 30 31 37