Hình ảnh các hoạt động tập thể tại khóa tu

6449

Hình ảnh tập thể các em tham gia khóa tu mùa hè khóa 2 năm 2016 tại chùa Phật Quang TP Rạch Giá,

5 6

9 10
12 13 14 15
17 18 19 20
22 23 25 26 27 28 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43