HÌNH ẢNH SINH HOẠT TU HỌC CỦA KHÓA 3 – KHÓA TU MÙA HÈ

22948

Khoá 3 – Khóa tu mùa hè năm 2016 tại chùa Phật Quang Tp Rạch Giá tổ chức từ ngày 21/7-24/7/2016

Các bạn trẻ ăn cơm trưa theo nghi thức Phật Giáo

DSC_3350

Sau khi ăn xong các bạn xếp hàng trả chén bát về ăn

DSC_3353 DSC_3355 DSC_3358 DSC_3362 DSC_3370 DSC_3372 DSC_3373 DSC_3375 DSC_3379 DSC_3380 DSC_3385 DSC_3386 DSC_3396

Giờ nghỉ trưa của các bạn trẻ tham dự khóa tu

DSC_3409 DSC_3410

Giờ sinh hoạt văn nghệ và nghe thuyết giảng

DSC_3435 DSC_3440 DSC_3441 DSC_3442 DSC_3444 DSC_3454 DSC_3475 DSC_3491 DSC_3492 DSC_3500 DSC_3504 DSC_3509 DSC_3512 DSC_3517 DSC_3524 DSC_3528 DSC_3535 DSC_3536 DSC_3541

DSC_3576 DSC_3577 DSC_3587 DSC_3591 DSC_3593DSC_3554 DSC_3569DSC_3658 DSC_3659 DSC_3672 DSC_3673 DSC_3678 DSC_3681các bạn trẻ tụng kinh cầu an – cầu nguyện cho cha mẹ an khang và sức khỏe

DSC_3632 DSC_3633 DSC_3634 DSC_3635 DSC_3636 DSC_3637 DSC_3638

Các bạn trẻ xếp hàng đi ăn cơm chiều – học theo cách ăn tự phục vụ

DSC_3690 DSC_3691 DSC_3692 DSC_3693 DSC_3694 DSC_3695 DSC_3696 DSC_3697 DSC_3698 DSC_3699 DSC_3700 DSC_3701 DSC_3702 DSC_3703 DSC_3704 DSC_3705 DSC_3706 DSC_3707 DSC_3708 DSC_3709 DSC_3710 DSC_3712 DSC_3713 DSC_3714 DSC_3715 DSC_3716 DSC_3717 DSC_3718 DSC_3720 DSC_3721 DSC_3722 DSC_3723 DSC_3724 DSC_3725 DSC_3727 DSC_3728 DSC_3731 DSC_3732 DSC_3733 DSC_3735 DSC_3736 DSC_3737 DSC_3738 DSC_3739 DSC_3740 DSC_3741 DSC_3742 DSC_3743 DSC_3744 DSC_3746 DSC_3749 DSC_3750 DSC_3751 DSC_3752 DSC_3753 DSC_3754 DSC_3755 DSC_3757 DSC_3758 DSC_3759 DSC_3760 DSC_3761 DSC_3762