Hình ảnh tặng quà thưởng và phát giấy chứng nhận

7955

Hình của các em tham dự khóa 2 – khóa tu mùa hè năm 2016 tại chùa Phật Quang TP Rạch Giá được BTC tặng quà thưởng & phát giấy chứng nhận 4 ngày tu tập tinh tấn.

115

146

143
141

139
137
135
133
131 130
128 127
125 124

121 120
118 146