Hòa Thượng Chủ tịch GHPGVN chúc tết tại chùa Lưỡng Xuyên – Trà Vinh

2018