Hòa thượng chủ tịch GHPGVN thuyết giảng tại khóa tập huấn nghiệp vụ Trụ Trì

4035

Hòa thượng chủ tịch GHPGVN thuyết giảng tại khóa tập huấn nghiệp vụ Trụ Trì