Hòa thượng chủ tịch GHPGVN thuyết giảng tại khóa tập huấn nghiệp vụ Trụ Trì

4067

Hòa thượng chủ tịch GHPGVN thuyết giảng tại khóa tập huấn nghiệp vụ Trụ Trì