Hoà Thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Giáo giới cho khoá tu: “Thất nhựt Giáo Giới”

5606

 Hoà Thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN Giáo giới cho khoá tu: “Thất nhựt Giáo Giới”