Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN – Chủ Tịch GHPGVN CHÚC TẾT ” MỪNG XUÂN MẬU TUẤT – MỪNG PHẬT DI LẶC ĐẢN SINH” 

924

LỜI CHÚC TẾT “MỪNG XUÂN MẬU TUẤT – MỪNG PHẬT DI LẶC ĐẢN SINH”  của Đức Trưởng lão Hòa Thượng THÍCH THIỆN NHƠN – Chủ Tịch GHPGVN gởi đến Tăng, Ni và Quý Phật tử trong và ngoài nước.