Họp mặt: Phối hợp – hỗ trợ công tác thông tin truyền thông Phật giáo khu vực đồng bằng sông Cửu Long

4551

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang tổ chức họp mặt trao đổi chương trình phối hợp – hỗ trợ công tác thông tin truyền thông Phật giáo khu vực đồng bằng sông Cửu Long