Huyện Giồng Riềng: Các chùa và đạo tràng Phật tử cúng dường Trường hạ

4690

Sáng ngày 10/7/2018, các chùa và đạo tràng Phật tử trong huyện Giồng Riềng đã tổ chức đoàn đến cúng dường tại hai điểm trường hạ dành cho chư Tăng Ni trong tỉnh là chùa Giác Lâm và chùa Bửu Sơn tại huyện Tân Hiệp.

ĐĐ Thích Thiện Hải, SC TN Như Pháp, SC TN Như Ngộ cùng đạo tràng Phật tử

Hướng dẫn đoàn có: ĐĐ. Thích Thiện Hải, Phó trưởng ban Thường trực BTS GHPGVN huyện Giồng Riềng, Trụ trì chùa Phước Hưng; Sư cô TN Như Pháp, Trụ trì chùa Pháp Hòa; Sư cô TN Như Ngộ, Trụ trì chùa Huệ Quang cùng đạo tràng Phật tử.

An cư Kiết hạ là dịp mỗi hằng năm đễ hàng Cư sĩ Phật tử gieo trồng thiện duyên với Tam Bảo. Nhân ba tháng mùa mưa, chư Tăng Ni nghiêm trì tịnh giới, tấn tu tam vô lậu học, đây là con đường đưa đến chánh trí, là cánh cửa của giải thoát tịch lạc. Mùa An cư Kiết hạ năm nay Giáo hội chọn chùa Giác Lâm làm điểm y cứ của chư Tăng, chùa Bửu Sơn điểm ý cứ chư Ni cấm túc trong ba tháng. Trên bước đường hoằng pháp độ sinh trong suốt chín tháng, đây là dịp để tự mỗi hành giả dụng công quán chiếu để công phu của mình được tròn đây viên mãn. Sau đó, trở về trụ xứ, đem ánh sáng Phật pháp, trí tuệ giác ngộ nhân rộng tỏa sáng đến với mọi tầng lớp trong xã hội, làm cho cuộc đời tươi đẹp, lợi ích, an vui.

Đáp lại lời tác bạch thành kính của ĐĐ Thích Thiện Hải, Hòa thượng Thích Huyền Thông, Thành viên Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chủ hương trường hạ chùa Giác Lâm và Ni trưởng Thích Nữ Như Thiện, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng phân ban Ni giới GHPGVN tỉnh Kiên Giang, Chủ hương trường hạ chùa Bửu Sơn tri ân Đại Đức, nhị vị Sư cô và đạo tràng Phật tử. Chúc cho quý vị hưởng được năm pháp chúc mừng của Đức Phật là: Sống lâu, sắc tốt, an vui, sức mạnh và trí tuệ.

An cư Kiết hạ mỗi hằng năm

Giới luật tinh nghiêm lý thậm thâm

Phật Tuệ tỏa bừng thêm chí nguyện

Ngàn năm mãi sáng rực trong tâm

Một số hình ảnh tại lễ tác pháp cúng dường:

Niêm hương đảnh lễ Tam Bảo tại trường hạ chùa Giác Lâm
ĐĐ Thích Thiện Hải tác pháp cúng dường tại Trường hạ chùa Giác Lâm
ĐĐ Thích Thiện Hải Tác pháp cúng dường tại Trường hạ chùa Bửu Sơn

Tin: Tuệ Tánh – ảnh: Tâm Phúc, Như Trang