Đại giới đàn Giác Phước: Cung nghinh Giới bản về chùa Phật Quang

650

Sáng ngày 13/8, Ban tổ chức Đại giới đàn và Hội đồng Thập sư Tăng do HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm trưởng Ban PG Quốc tế TƯGH làm Hòa thượng đàn đầu cùng hơn 100 giới tử đã thành kính cung nghinh giới bản từ chùa Tam Bảo (Văn phòng Ban Trị sự) về giới trường Tăng – chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá.

Sáng ngày 13/8, trước khi cử hành lễ khai mạc Đại giới đàn Giác Phước PL.2556 – DL.2012, Ban tổ chức Đại giới đàn và Hội đồng Thập sư Tăng do HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS kiêm trưởng Ban PG Quốc tế TƯGH làm Hòa thượng đàn đầu cùng hơn 100 giới tử đã thành kính cung nghinh giới bản từ chùa Tam Bảo (Văn phòng Ban Trị sự) về giới trường Tăng – chùa Phật Quang, TP. Rạch Giá.

Dưới đây là những hình ảnh cung nghinh giới bản:

HT. Thích Trí Quảng, Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng ban PG Quốc tế, Hòa thượng Đàn dầu đàn Tỳ kheo; HT. Thích Như Niệm, UV Thường trực HĐTS, Hòa thượng Yết Ma A Xà Lê và HT. Thích Huyền Thông, UV HĐTS, Phó ban Thường trực BTS THPG Kiên Giang, Hòa thượng Giáo Thọ A Xà Lê, trưởng BTC đại giới đàn cùng chư Tôn đức Hội đồng Thập sư Tăng thực hiện gnhi thức cung thỉnh giới bản

Thiêng liêng giới bản

Giới bản bắt dầu được cung nghinh từ chùa Tam Bảo về chùa Phật Quang

Minh Triết