Trang nhất

Chùm ảnh: Lễ nhập kim quan cố NT.Thích Nữ Liễu Liên

Minh Triết

Lúc 07h 00 sáng, ngày 02/05/2016 (nhằm ngày 26 tháng 3 năm Bính Thân), lễ nhập kim quan cố Ni trưởng…
Read More

 

Ni trưởng TN Liễu Liên "Suốt đời vì đạo pháp và dân tộc"

Minh Triết

Những đóng góp cho đạo pháp và dân tộc của Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên xứng đáng là bậc thạc đức Tò…
Read More

 

Cáo phó Ni trưởng Thích Nữ Liễu Liên viên tịch

Minh Triết

Do cao niên lạp trưởng, Ni trưởng đã thuận thế vô thường, thu thần viên tịch, vào lúc: 21h30, ngày 0…
Read More

 

banner 2
banner-1