Kiên Giang: Chùa Hải Sơn (chùa Hang) cúng dường Trường hạ

4071

Vừa qua, ngày 17/7/2019 (nhằm ngày 15/6), Thừa sự uỷ nhiệm của TT. Thích Minh Nhẫn, Trụ trì chùa Hải Sơn (chùa Hang) – huyện Kiên Lương, Đại đức Thích Tuệ Tiến, đã hướng dẫn Phật tử đến cúng dường chư Tôn đức Tăng, Ni đang an cư kiết hạ tại 2 điểm: chùa Tam Bảo – TP. Rạch Giá  (điểm an cư chư Tăng) và chùa Bửu Sơn – huyện Tân Hiệp (điểm an cư chư Ni).

ĐĐ. Thích Tuệ Tiến cùng quý Phật tử tại điểm hạ chư Tăng chùa Tam Bảo

Đón tiếp đoàn là chư Tôn đức Ban Chức sự Trường hạ và toàn thể chư Hành giả An cư. Đại diện đạo tràng Phật tử ĐĐ. Thích Tuệ Tiến đã thành kính dâng lời tác bạch cúng dường tịnh tài, tịnh vật lên chư Tôn đức Tăng, Ni đang tu học tại đây và hồi hướng công đức này cho thế giới hoà bình, chúng sanh an lạc.

Dịp này, ĐĐ. Thích Minh Thành, Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử Giáo hội Phật Giáo Việt Nam tỉnh Kiên Giang, Quản chúng Trường hạ, có lời đạo từ đến Phái đoàn. Đại đức tán thán công đức các Phật tử đã vâng lời Phật dạy, dưới sự hướng dẫn của ĐĐ. Tuệ Tiến đã phát tâm thành sắm sửa phẩm vật dâng lên cúng dường chư Phật và chư Tôn đức trong mùa an cư kiết hạ. Chúc nguyện cho toàn thể quý vị và gia đình luôn được an vui hạnh phúc.

Theo truyền thống, An cư kiết hạ là pháp tu hành của người xuất gia trong 3 tháng mùa hạ, có giá trị thiết yếu trong Phật giáo. Trong 3 tháng này Tăng chúng, Ni chúng tập hợp tại một ngôi chùa chỉ định để chuyên lo tu học và tinh tấn đạo nghiệp, xây dựng tinh thần lục hòa cộng trụ. Đây cũng là dịp để hàng Phật tử gieo duyên lành dâng phẩm vật cúng dường chư Phật, chư Tổ cũng như cúng dường chư Đại đức Tăng Ni. Ngỏ hầu nhờ ơn chư Phật, nhờ giới đức tinh nghiêm và sự thanh tịnh của chư Tăng Ni mà Phật Pháp được trùng quang, thiền môn nghiêm tịnh. Cầu mong gia đình hạnh phúc an vui, cửu huyền thất tổ nương nhờ oai lực vãng sanh cõi tịnh.

Tin, ảnh: Tuệ Tiến