Lễ Tưởng niệm và an táng Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích

812

Sáng ngày 27-3-2013 (nhằm ngày 16 tháng 2 năm Quý Tỵ), tại tổ đình Hội Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN, Trưởng Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám – Hà Nam.

Sáng ngày 27-3-2013 (nhằm ngày 16 tháng 2 năm Quý Tỵ), tại tổ đình Hội Xá (xã Thắng Lợi, huyện Thường Tín, TP.Hà Nội) Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã trang nghiêm cử hành lễ tưởng niệm cố Trưởng lão Hoà thượng Thích Thanh Bích, Phó Pháp chủ kiêm Giám Luật HĐCM GHPGVN, Trưởng Sơn môn Tế Xuyên Bảo Khám – Hà Nam; Sau đó, cung thỉnh kim quan cố Trưởng lão Hòa thượng an táng trong khuôn viên tổ đình.

Đức Pháp chủ thân lâm hộ niệm và đưa tiễn một đồng đạo thủy chung

Tham dự lễ tưởng niệm có sự quang lâm của Đức Đệ tam Pháp chủ GHPGVN – Trưởng lão HT.Thích Phổ Tuệ, cũng là bạn đồng tu của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch; sự hiện diện của chư tôn đức giáo phẩm HT.Thích Trí Tịnh, Thành viên Hội đồng Chứng minh; HT.Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐTS GHPGVN; HT.Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký HĐTS; chư Tôn đức giáo phẩm Phó Chủ tịch HĐTS: HT.Thích Thiện Tâm, HT.Thích Giác Toàn, HT.Thích Gia Quang;  HT.Thích Bảo Nghiêm; HT.Thích Quảng Tùng cùng chư Tôn đức đại diện các ban, ngành, viện Trung ương và Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành cùng hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử đến đảnh lễ và kính tiễn Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch.

Niêm hương tưởng niệm một người đồng đạo thuần túy đạo đức, trai giới tịnh nghiêm

Đức Pháp chủ đã niêm hương và nói lên những lời pháp ngữ trước Giác linh đài của Trưởng lão HT.Thích Thanh Bích trong niềm xúc động của một đồng đạo gắn bó và luôn tương kính, tôn quý nhau về các mật hạnh trong đời sống của người xuất gia theo Phật.

Tại buổi lễ, HT.Thích Thiện Nhơn đã cung tuyên tiểu sử của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, một lần nữa, hành trạng tu tập của một vị cao Tăng ngoài một trăm tuổi được làm sống dậy qua những hồi ức về vị Thầy khả kính trong chư vị giáo phẩm đồng đạo, đệ tử, Phật tử và nhân dân các thế hệ.

HT.Thích Thanh Nhiễu đọc lời tưởng niệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. ĐĐ.Thích Nguyên Thực, trưởng pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch dâng lời cảm niệm Ân sư, thay tâm niệm của môn đồ pháp quyến đã được ngài giáo dưỡng nên thân tuệ mạng. Thay mặt Ban Tổ chức, HT.Thích Bảo Nghiêm đã đọc lời cảm tạ.

Chư tôn giáo phẩm Tăng Ni vân tập trước Giác linh đài của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

Từ sáng sớm, hàng ngàn Tăng Ni, Phật tử các giới đã vân tập về tổ đình Hội Xá để kính tiễn nhục thân Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch, vị Thầy gần gũi, giản dị và không mệt mỏi trong việc dẫn đạo trên con đường sống hướng thiện, hướng thượng, an lạc và hạnh phúc ngay trong mọi hoàn cảnh giữa cuộc đời này.

Giác Ngộ Online trân trọng giới thiệu những hình ảnh về buổi lễ:

Từ sớm, dòng người với lễ phục trang nghiêm xuôi về Hội Xá im lặng đi như một dòng sông

Đức Pháp chủ và chư Trưởng lão quang lâm

Đức Pháp chủ và chư tôn giáo phẩm dâng hương tưởng niệm trước Giác linh đài

Trong niềm xúc động tưởng nhớ đạo hạnh của người bạn đồng tu thân thiết mấy mươi năm

HT.Thích Thiện Nhơn cung tuyên tiểu sử cố Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch

HT.Thích Thanh Nhiễu đọc lời tưởng niệm của Trung ương GHPGVN

ĐĐ.Thích Nguyên Thực, pháp tử của Trưởng lão Hòa thượng tân viên tịch dâng lời cảm niệm Ân sư

HT.Thích Bảo Nghiêm đọc lời cảm tạ

Đoàn nghi trượng do chư Tăng cung nghinh

Cung thỉnh pháp y của Trưởng lão Hòa thượng – vật bất ly thân của người xuất gia

Cung thỉnh di ảnh và kim quan rời phương trượng

Kính ngưỡng Thầy không gì hơn bằng sự tinh tiến tu tập, niệm Phật và trai giới

Nơi lưu giữ nhục thân của Ngài giản dị như đời sống hơn cả thế kỷ của bậc chân tu

Cung kính rãi hoa tiễn biệt

Hàng ngàn Tăng Ni, đồng bào Phật tử đã vân tập về Hội Xá sáng nay để tiễn đưa một bậc Thầy lớn

Tịnh Tâm (Nguồn: Giác Ngộ Online)