LỄ HOA ĐĂNG “TƯỞNG NHỚ VÀ TRI ÂN CHA MẸ” TT TS THÍCH MINH NHẪN GIẢNG

3727